Ledenvergadering van de VVP en lezing

Op zaterdag 26 mei 2018 is de landelijke ledenvergadering van de VVP in stadskerk De Bleek, waar de VVG onderdeel van uitmaakt.. ’s Middags komt de bekende gnosticus Jacob Slavenburg een lezing verzorgen: ”Reis langs de mysteriën”. Centraal staan de paralellen in de...