brochure van de raad van kerken

De brochure van de Raad van Kerken is weer uit, met een gevarieerd en interessant programma, georganiseerd door verschillende kerken.

In het boekje zijn lezingen, meditaties, gesprekken, workshops, cursussen, concerten, bezinningswandelingen en nog veel meer dingen opgenomen. De activiteiten van de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen, de Protestantse Gemeente en De Lichtkring staan er in. Daarnaast ook het aanbod van de Katholieken, Remonstranten, Doopsgezinden, maar ook van het Apostolisch Genootschap, het Leger des Heils en de Karmel Twente. Wat gebeurt er veel en wat is er een variatie: voor elk wat wils!

Neem het boekje met het najaarsprogramma mee uit de kerk, of vraag het aan bij Monica (840484).