Foto’s van de seniorenmiddag

op 28 november
De Bleek in foto's

De ouderenmiddag begint met een ontvangst met een kopje koffie of thee

Ada Vreman vertelt over kruiden.

Dan is er pauze

Na de pauze gaat het verhaal over kruiden verder (links). Tot slot is er een broodmaaltijd (rechts).

Foto’s van de dienst van 26 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop de overledenen van het afgelopen jaar werden herdacht

Iedereen kon een kaarsje aansteken ter gedachtenis aan een geliefde gestorvene

De cantorij repeteert voor de dienst

Kaarsen die branden voor de overleden Bleekers

Foto’s van de wandeling van zaterdag 11 november

Een rondwandeling van ongeveer 18.5 km van Rossum, via Singraven en Beuningen, weer terug naar Rossum
De Bleek in foto's

Foto’s van de Bleeklezing van zaterdag 4 november

Drs. Aldwin Kroeze kunst- en cultuurwetenschapper, vertelde over Art Déco.
De Bleek in foto's
De hapjes staan klaar!
Aldwin Kroeze vertelt iets over Art Déco.
Ondertussen worden de drankjes klaargezet.
De Bleek in foto's

Aldwin Kroeze vertelt verder

Nog even napraten

Foto’s van de oogstdienst van 5 november 2017

De Bleek in foto's
oogsttafel 5 november
De geschenken voor de ouderen
Close-up van de oogst
De loofhut die de kinderen van de kindernevendienst gemaakt hebben