Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag 26 november

Op zondag 26 november is het weer Eeuwigheidszondag. Dan herdenken we in De Bleek de overledenen. We noemen de namen van diegenen uit ons midden die in het voorbije jaar zijn gestorven. Daarbij steekt de familie een kaars aan. Familieleden hebben inmiddels een uitnodiging voor deze viering ontvangen.

Daarnaast is er op deze zondag voor elke kerkganger de mogelijkheid om ook zelf een kaarsje aan te steken en daarbij te denken aan een gestorven geliefde.

Omdat het fijn is als hun naam nog eens klinkt, hardop, willen we ook namen noemen van wie langer geleden gestorven zijn, of namen van gestorvenen die niet bij De Bleek hoorden, wellicht elders woonden. Daarvoor kunnen bij de predikante of de pastoraal werker namen worden aangeleverd. Neem voor 25 november contact met hen op!