Kerk oecumenisch almelo

Kindernevendienst in De Bleek

In De Bleek is er in veel vieringen wel aandacht voor kinderen en jongeren in de vorm van een gesprek, verhaal, powerpoint bij het thema e.d. Maar de vieringen zijn niet in alle opzichten interessant voor kinderen. Ze moeten dan te lang stilzitten en luisteren en de overdenking sluit niet aan bij hun niveau en leefwereld. Daarom is er tijdens het middendeel van de viering kindernevendienst in De Bleek.
 
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om mee te doen met de kindernevendienst in De Bleek! Je mag elke zondag komen, maar ook af en toe. Ook kinderen van gasten zijn welkom, bijvoorbeeld kleinkinderen die bij hun opa en oma gelogeerd zijn of vriendjes en vriendinnetjes.
 
Opbouw kindernevendienst
De kinderen zijn er tijdens het eerste deel van de viering gewoon in de kerkzaal. Vervolgens komen zij naar voren en wordt er een kaars aangestoken. Het licht van de Paaskaars gaat op deze wijze met hen mee naar de achterzalen. Daar horen zij een verhaal, praten daar samen over en doen een activiteit bij het thema. Dat kan een spel zijn, iets tekenen, kuntselen of schrijven, al naar gelang het thema van de viering en de leeftijd van de kinderen. Het verhaal kan een bijbelverhaal zijn, maar ook een prentenboek of eigentijds spiegelverhaal. Er wordt naar gestreefd het thema van de kindernevendienst aan te laten sluiten bij het thema van de viering. Voor het laatste deel van de viering komen de kinderen weer terug in de kerk. Vaak laten ze iets zien of horen van wat ze gedaan hebben.
 
Projecten
In de periode voor Kerst (Advent) en in de tijd voor Pasen (40 dagentijd) wordt er met projecten gewerkt. Deze periode vertoont dus een grote samenhang en in al die zondagen wordt een thema steeds verder uitgediept. De projecten worden door de voorgangers en de kindernevendienstleiding samen bedacht en voorbereid. In de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld ‘Dromen’, ‘Licht’ en ‘Reizen’ thema’s in de Adventstijd en ‘Maaltijd’, ‘Rechten van de mens’ thema’s in de tijd voor Pasen.

Vaak werken de kinderen in deze periode aan een bijzondere verwerking die in deze periode groeit.
 
In Between
Op jong en oud zondagen is er voor kinderen in de bovenbouw ‘In Between’. Het programma is dan toegespitst op wat oudere kinderen en duurt wat langer: zij gaan niet meer terug naar de kerkzaal.
 
Startactiviteit
Na de zomervakantie is er op een zaterdagmiddag een feestelijk startactiviteit voor de kindernevendienst in De Bleek. Er zijn dan spelletjes of creatieve activiteiten en er wordt gezamenlijk gegeten.
 
Leiding
De kindernevendienst wordt geleid door een groep enthousiaste Bleekers. Zij hebben plezier in het omgaan met kinderen en zij zetten hun sterke kanten in. De één is creatief met knutselen, de ander in het vertellen van verhalen of het doen van spelletjes. Zo zorgen we er samen voor dat de jongste Bleekers op zondag op hun eigen manier en niveau mee kunnen doen! Wil je ook kindernevendienst in DE Bleek leiden? Van harte welkom: meld je aan bij Hemke van Ommeren.