Oecumenische viering op 21 januari

De oecumenische viering op 21 januari is wegens omstandigheden verplaatst van de Doopsgezinde kerk naar De Bleek. De daar geplande ADA viering met Anne van der Meiden gaat vanwege ziekte niet door, maar zal op een ander moment gehouden worden.

Er is dus op 21 januari een oecumenische viering in De Bleek, Hofstraat 1, om 10 uur. Voorgangers zijn Carla Borgers van de Doopsgezinde Gemeenten in Twente en Monica Schwarz van De Bleek. Het thema is: Een keten van mensen. De viering is gebaseerd op een viering die voorbereid is door Christenen in het Caribisch gebied. Welkom om mee te komen doen!