Open Oecumenische Gemeente De Bleek

Open Oecumenische Gemeente De Bleek

Open Oecumenische Gemeente De Bleek is een veelkleurige gemeenschap vol verscheidenheid. Er zijn handige, wijze, spirituele, actieve en filosofische Bleekers. Veel Bleekers zijn ook creatief. Paul Wind maakte een gedicht over De Bleek:

De Bleekkerk is een gebouw waarin
die mensen samenkomen,
die telkens van een nieuw begin;
een blije toekomst dromen.

Ze wachten niet in lijdzaamheid,
of dat eens zal gebeuren,
Maar trachten reeds in deze tijd
die toekomst in te kleuren.

Want o, ze willen zeker niet
in kleurloosheid vervallen.
Maar – wars van oppervlakkigheid –
gemeente zijn voor allen.

In liefde en in harmonie.
Daarom reeds dit begin, nu.
Indachtig aan wat Jezus zei:
“Het koninkrijk is in u.”

Want in de kilte van de tijd.
Van materialisme.
Van meer en meer grootschaligheid
en saaie egoïsme,

Is er juist nu behoefte aan
meer vredelievendheid.
Aan wijsheid in bescheidenheid.
Spiritualiteit.

Behoefte ook aan tegenwicht.
Hier geen gezapigheid.
De Geest, die ‘t duistere hart verlicht,
hoedt ons voor slaperigheid.

Is dit misschien teveel gezegd?
Och ja, misschien wel, maar
door zo te leven, maakt de Geest
het, mede door ons, waar.

Lees meer over Open Oecumenische Gemeente De Bleek bij wie zijn wij en bij missie van De Bleek.