openluchtdienst in het Beeklustpark

Op 17 juni a.s. is er weer een Anders-dan-Anders dienst. Deze keer niet in de Bleek, maar in het Beeklustpark, georganiseerd vanuit het Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie. De samenkomst begint om 10.00 uur. Het wordt verzorgd door Helene Westerik en Marcel Sissing, voorganger van de gemeenschap Almelo van het Apostolisch Genootschap, samen met de liturgiecommissie die voor deze gelegenheid is uitgebreid met wat mensen uit het Apostolisch Genootschap. Er is poëzie, zang en muziek. Na afloop is er een kopje koffie of thee en voor de kinderen limonade. De Bleek is deze zondag dicht.

Thema
Het thema van de openluchtdienst in het Beeklustpark dit jaar is: “Duurzame waarden delen en doorgeven”. Eeuwenoude waarden als vergevingsgezindheid, barmhartigheid, trouw, verwondering over scheppingsmacht- en kracht moeten we steeds weer waar maken, delen en doorgeven. Dat is waar we bij stil staan op 17 juni, in de open ruimte en stilte van het Beeklustpark. Een ieder is van harte welkom.