de discussie is geopend

De eerste gespreksbijeenkomsten over de tien leefregels zijn geweest, zowel in De Bleek als in De Lichtkring, de discussie is geopend! Deze oude regels roepen heel verschillende reacties op. Sommigen hebben er nare herinneringen aan, aan het schermen met al die negatieve ‘gij zult niet’ regels. Anderen zien het als regels die uiteindelijk voor je eigen bestwil zijn. De een vergeleek het met verkeersregels, een ander noemde: het zijn de boeien waar je tussendoor moet varen. Iemand had het beeld van het opruimen van je kasten: zoals je dat thuis af en toe doet, zo moet je je gedachten ook opruimen, weer nieuw naar de dingen kijken. Soms gaan er dan dingen weg die je al lang bewaard hebt en andere dingen ga je ineens opnieuw gebruiken.

De komende tijd zullen alle leefregels aan bod komen. Download de folder voor meer achtergrondinformatie en voor een overzicht van de verschillende bijeenkomsten.