training voor leden van het uitvaartteam

Binnen De Bleek en NOACH is vorig jaar al besloten om een aantal gemeenteleden te trainen in het leiden van uitvaarten. Na een periode van voorbereiden zijn wij nu zover om mensen te werven die belangstelling hebben om binnen de kerk als lid van het uitvaartteam aan de slag te gaan en een praktische training voor leden van het uitvaartteam te volgen.
 
Aanleiding
Er zijn verschillende redenen om deze training voor leden van het uitvaartteam aan te bieden:

  • het aantal nieuwe leden binnen kerken wordt minder. Een logisch gevolg is, dat dit van invloed is op de aanstelling van predikanten en kerkelijk werkers; dat er dus minder uren beschikbaar zijn of beschikbaar komen.
  • De demografische opbouw verandert; aan de ene kant sluiten zich minder jonge gezinnen aan en aan de andere kant worden mensen ouder. Dit betekent dat in verhouding het aantal ouderen binnen de kerk toeneemt. Het pastorale team krijgt daardoor ook meer te maken met overlijden en uitvaarten, waardoor andere taakgebieden binnen de kerk in het gedrang komen.
  • Tijdens vacatures, vakantie en studieverlof, is de zorg bij overlijden en uitvaarten op deze manier in elk geval gewaarborgd.

Inzet van gemeenteleden
Als een gemeentelid overlijdt vraagt dat aandacht en toewijding; in luisteren en in gesprekken, in de voorbereiding en in het leiden van een afscheidsdienst en uitvaart. Elke voorbereiding van een uitvaart heeft tijd en ruimte nodig. Om te kunnen waarborgen dat die tijd en ruimte er is- en blijft in de toekomst, is besloten om talenten van gemeenteleden aan te spreken en een aantal mensen te trainen om zelfstandig uitvaarten te kunnen leiden.
 
De training
De praktische training voor leden van het uitvaartteam wordt in Almelo gegeven en is gericht op het zelfstandig kunnen leiden van een uitvaart. Alle aspecten die hiervoor belangrijk zijn worden behandeld. Aan het einde van de training hebben cursisten het hele proces, tot en met het maken van een uitvaartdienst, geoefend en doorlopen. Bij gebleken geschiktheid wordt een certificaat uitgereikt.
Daarna volgt een periode van ervaring opbouwen en groeien. Leden van het uitvaartteam worden gekoppeld aan predikanten of kerkelijk werkers en gaan mee als er iemand overleden is. Samen voeren zij de gesprekken met familie en of vertegenwoordigers en samen bereiden zij de dienst voor.
Het uitvaartteam krijgt tijdens en na deze periode begeleiding, coaching en intervisie.
 
Kosten
Er worden geen kosten in rekening gebracht.
 
Aanmelding
Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie over de cursus, mail of bel mij voor 1 maart. In maart worden de belangstellingsgesprekken gepland.

Mail: wil-mensink@concepts.nl
Tel: 0629112090

Met een hartelijke groet,
Wil Mensink
Coach, begeleider PGA