Vieringen in De Bleek

Vieringen

Preekrooster

 

  • Download het preekrooster voor een overzicht van de vieringen in 2018
  • Download het preekrooster voor een overzicht van de vieringen in 2019

De wekelijkse kerkdiensten, vieringen in De Bleek, op zondag om 10 uur zijn afwisselend en laagdrempelig met voorgangers van diverse pluimage. Voor kinderen onder de 4 jaar is er standby-oppas. Op jong en oud zondagen en op feestdagen is er tijdens het middendeel van de viering een eigen activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd: kindernevendienst. Na afloop van elke zondagse viering is er gelegenheid voor ontmoeting tijdens het koffiedrinken.

Negen keer per jaar is er tijdens de zondagse vieringen in De Bleek extra aandacht voor kinderen en jongeren. Op deze jong en oud zondagen beginnen we gezamenlijk, maar hebben de verschillende leeftijdsgroepen hun eigen programma.

Vier keer per jaar is er een maaltijdsviering waarbij we brood en wijn delen. Ieder is van harte uitgenodigd om mee te delen.

Bijzondere vieringen
Tijdens feestdagen zijn er bijzondere vieringen, vaak met een afwijkende aanvangstijd. Dit geldt voor de feestdagen van het (kerkelijk) jaar, zoals Kerst en Pasen. Ook zijn er bijzondere dagen die verbonden zijn met de levensloop van mensen. Wij geven bijvoorbeeld aandacht aan de start van 4-jarigen op school, aan de overstap van jongeren naar het voortgezet onderwijs en bij een uitvaart delen we verdriet en dankbaarheid.

Op woensdagavond (behalve in de maanden juli en augustus) is er een stilteviering van 19.00-19.25 uur. Deze vieringen in De Bleek hebben een meditatief karakter.

Vijf keer per jaar zijn er in De Bleek ADA-diensten: ‘anders dan anders diensten’, voorbereid door gemeenteleden onder begeleiding van de liturgiecommissie.