Walk of Peace in Almelo

Op zaterdag 15 september wordt een Walk of Peace in Almelo gehouden. De start van deze wandeling van bezinning en ontmoeting is in De Bleek, Hofstraat 1, tegenover het Rogmanpark.

Programma van de Walk of Peace in Almelo

  • 13.30-14.30 inschrijving
  • 13.45 openingswoord door de voorzitter van de Raad van Kerken en de burgemeester
  • 14.00 start van de wandeling in groepen
    op het kerkplein bij de Grote Kerk zijn kraampjes en speelt een jeugdorkest
    vanaf het kerkplein gezamenlijk naar de St Georgius-basiliek voor de gezamenlijke afsluiting

Op zondag 16 september 10 uur is er in De Bleek, Hofstraat 1, een oecumenische vredesdienst. Deze ADA viering is voorbereid door de liturgiecommissie samen met Siebe Hiemstra. Welkom!

Wat is een walk of Peace
De walk of peace is een initiatief van Pax. Op hun website is het volgende te lezen:

De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Veel mensen verlangen naar ontmoeting, verbinding met de ander, die vaak een vreemde blijft. Wat ons bindt is het verlangen naar vrede, verdraagzaamheid. Prettig met elkaar samenleven. Respect voor elkaars gewoonten en ideeën. Daarom lopen we samen de Walk of Peace.

De Walk of Peace opent deuren. Bijvoorbeeld naar gebedshuizen, buurthuizen en monumenten, maar ook naar andere mensen en nieuwe ontmoetingen.

De Walk of Peace inspireert: we verbinden ons met elkaar in de buurt, maar ook met mensen waar ter wereld ook die leven met geweld. We laten zien dat vrede mogelijk is, gewoon door het te doen.

De ander is niet langer een vreemde meer, maar iemand waarmee we al wandelend in gesprek raakten – en met wie we meer delen dan we dachten.

Tijdens de Walk of Peace zetten we al wandelend een stap op weg naar vrede. Doe je mee?

Lees meer op de website van de vredesweek.