Opbrengst actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans is weer voorbij en de toezeggingen zijn weer bekend. Het is fijn om te merken dat Bleekers evenveel (zelfs iets meer) hebben toegezegd als vorig jaar- terwijl er toch minder leden zijn dan toen. Het is bemoedigend dat er zo gul toegezegd. Zo kunnen...