Van woestijn naar Paastuin

Eind februari begint de 40 dagentijd voor Pasen. Dit jaar hebben we het overkoepelende thema ‘Tuin’ gekozen. Dat wordt uitgewerkt in de vieringen in de 40 dagentijd, de Stille Week en tenslotte in de Pinksterviering. We beginnen op de eerste zondag in de woestijn en...