75+ project in De Bleek

75+ project in De Bleek

Omdat Monica en Helene hun handen vol hebben met het relatief geringe aantal uren waarmee zij als parttimer bij De Bleek in dienst zijn is het 75+ project in De Bleek in het leven geroepen.

In het kalenderjaar dat iemand van de Bleek 76 jaar (75+) wordt zal door Hillie Eenkoorn of Jan Wind contact worden opgenomen met de vraag of hij/zij een bezoek op prijs stelt. Op deze manier hopen we systematisch alle ouderen van onze gemeenschap te bezoeken.

Deze bezoeken staan helemaal los van de bezoeken van de contactpersonen en hebben geen bepaald vooropgezet doel. Alles kan, in goed vertrouwen, in de gesprekken aan de orde komen. Uiteraard zijn deze gesprekken niet verplicht, maar bedoeld als een open uitnodiging.