Actie Kerkbalans

Actie kerkbalans

De Bleek krijgt geen subsidie en kan alleen bestaan dankzij giften van leden en belangstellenden. Elk jaar in januari houden we de Actie Kerkbalans, net als andere kerken. Wij vragen dan onze leden om een vrijwillige financiële bijdrage voor het werk van De Bleek. Verreweg de meeste activiteiten gebeuren door een grote groep vrijwilligers, die kosteloos hun werk voor De Bleek doen.

Uitgaven
Uit de opbrengst van Actie Kerkbalans worden o.a. de volgende dingen betaald:
• huur van het kerkgebouw
• salaris van de predikanten
• kosten van het jeugdwerk
• muzikale ondersteuning van de vieringen (organist, cantorij)
• kosten van gastvoorgangers
• drukwerk en materialen (post, kaarsen, koffie, bloemen, verjaarskaarten)
• toerusting en bedanken vrijwilligers

Diaconale activiteiten
Zeven procent van de vrijwillige bijdrage gaat naar diaconale activiteiten:
• een project dichtbij: de Boodschappenmand
• een project ver weg: House of home and dreams, Uganda
• individuele hulp bij financiële problemen

Je bijdrage telt!
In januari worden de Kerkbalansbrieven rondgebracht en na enkele weken wordt het antwoord opgehaald. Het is elk jaar weer spannend of we voldoende middelen hebben om alle vaste lasten te betalen en om ook eens nieuwe initiatieven te ontplooien. De jaarlijkse bijdrage van ieder is dus van groot belang. De Bleek is een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die helaas niet zonder geld kan bestaan!

Je kunt ons steunen met een gift. Het rekeningnummer is: NL94 RABO 0301 3049 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo, onder vermelding van: wijkkas De Bleek. Zowel giften als de vrijwillige bijdrage voor kerkbalans zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. (ANBI)