ANBI

ANBI gegevens van de VVG

De Belastingdienst erkent de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor donatie en giften aan de VVG bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder zijn de ANBI gegevens van de VVG te lezen.

Naam
Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen in Almelo

RSIN
OO2554641

K.v.K.-nummer
40075135

Postadres
De Bascule, Veldzicht 63, 7603 WK Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 1, 7607 AB Almelo

Doelstelling
Artikel 2 Statuten

De vereniging heeft ten doel:

 1. voorwaarden scheppen opdat er een onafhankelijke, vrijzinnige manier van geloven kan bestaan en dat zij haar rechtmatige plaats in het kerkelijk leven kan behouden;
 2. onderdak bieden aan mensen die niet kerkelijk gebonden willen zijn, doch die toch hun geloofsbeleving met anderen willen delen;
 3. voorzien in de behoefte van pastorale zorg;
 4. in stand houden en exploiteren van een kerkgebouw met zalenaccommodatie De Bleek aan de Hofstraat in Almelo;
 5. het bevorderen van de belangen van vrijzinnigen in oecumenische zin.

Beleidsplan (statuten)
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het houden van godsdienstoefeningen en lezingen;
 2. het maken en verspreiden van vrijzinnig-godsdienstige (informatieve) middelen;
 3. het maken van propaganda voor gemeld doel;
 4. het aanwenden van alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur                                  

 • voorzitter: R. Ch. van Hutten
 • secretaris: P. van Rijssel
 • penningmeester: M. G. Kieft

Beloningsbeleid
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder bezoldiging. Bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.

De kerkelijk medewerker wordt betaald volgens de Generale Regeling kerkelijk medewerkers (Arbeidsvoorwaardenregeling) van de Protestantse Kerk in Nederland.

Financiële verantwoording
Bekijk de jaarrekening van de VVG over 2022

Terug naar Steun de VVG!