architectuur van de Bleekkerk

Architectuur van De Bleekkerk

De Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen verzocht in 1925 architect H.H. Krabshuis een kerkgebouw te ontwerpen. Als voorbeeld nam hij de Woudkapel in Bilthoven. Op 13 maart 1927 vond de feestelijke opening plaats. De architectuur van de Bleekkerk heeft late Jugendstil/Art Deco-invloeden en behoort tot de Amsterdamse School.

Het gebouw
De kerk is een kruiskerk met zadeldaken, die in het centrum van het gebouw samenkomen. Boven de entree ook een zadeldak, boven de deur een luifel en daarboven een spitsboogvenster met glas-in-loodramen. In de kerkzaal herhaalt dit ontwerp zich in de zijgevels en achter het orgel. De overige ramen zijn rechthoekig met een roedeverdeling. De afgelopen jaren is er een aantal vernieuwingen en uitbreidingen geweest:

  • In 2005 werd het bijgebouw aan de achterzijde vernieuwd en uitgebreid met multifunctionele ruimtes.
  • In 2006 werd het liturgisch centrum vernieuwd. We zien daarin Art Deco-accenten terugkomen om zo de architectuur van de Bleekkerk recht te blijven doen.
  • In 2008 werd het kerkgebouw verrijkt met een torenspits met klok. Het geluid harmonieert met de andere kerkklokken in het centrum van de stad.
  • In 2016 vond de start van de grote dakrenovatie plaats. De volledige renovatie kost circa € 80.000,–. en zal duren tot 2022. De Maatschappij voor Welstand heeft de VVG voor deze renovatie een subsidie toegekend van € 7.500,–.

Zonder giften van leden, donateurs en anderen kunnen wij het onderhoud en de renovatie van de Bleekkerk niet betalen.

Het orgel
Het orgel is in 1949 gebouwd door G. van Leeuwen&Zonen uit Leiderdorp. Het is afkomstig uit de afgebroken Molenkampsparkkerk en werd in 1998 in ons gebouw geplaatst.

Kunst

  • De Almelose Aa stroomt achter de kerk langs. Aan de buitenmuur van de kerk zijn daar reliëfs van kunstenaar Jan Gierveld te zien. Zij vertellen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan: een Bijbels verhaal over aandacht en zorg, mededogen en naastenliefde. Dit zijn wezenlijke onderwerpen van ons gedachtegoed.
  • In de Bleekkerk hangt een veelkleurig glazen kunstwerk van de glazenier Frans Houben uit Ootmarsum. Dit kunstwerk werd door een verenigingslid geschonken.
  • Bij de gedenkhoek hangt een schilderij van één van onze VVG-leden en wel van Betsie Slot, met de titel ‘Ruimte’, symbolisch voor de ruimte die De Bleek biedt.

Betsie heeft het volgende gedicht bij haar schilderij gemaakt:

Ruimte

Zoveel groter dan de wereld
is de ruimte van het ons omringende heelal.
Maar wij zitten in onszelf gevangen,
zitten muurvast in onze eigen val.
Kunnen niet bevrijdend relativeren,
zijn zo slecht in levenslessen leren.
Ontberen open hart, oog en wijde blik,
zijn te zeer gericht op eer, aanzien, macht, eigen gelijk
en op ons veel te grote IK.