bezoekwerk in De Bleek

Bezoekwerk in De Bleek

Monica Schwarz (predikante) en Helene Westerik-Lammers (pastoraal werker) vormen samen met de contactpersonen het pastoraal team. Samen dragen zij zorg voor het bezoekwerk in De Bleek en voor de onderlinge verbondenheid tussen de Bleekers.

Contactpersonen
De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen De Bleek en vormt de schakel tussen de leden en de Bleekgemeente. Voor meer informatie zie de pagina Contactpersonen.

Verdeling pastoraat Monica en Helene
Over de verdeling van het pastorale werk hebben Monica en Helene een aantal afspraken gemaakt. Het gaat hierbij om een in-principe verdeling: al naar gelang wensen en omstandigheden kan het altijd anders.

Onder Helene vallen

  • alle VVG leden (niet de donateurs), m.u.v. jongeren en jonge gezinnen
  • álle leden (dus ook PKN leden en VVG donateurs) in de wijken Noord en Almelo-overver, m.u.v. de jongeren en jonge gezinnen

Onder Monica vallen

  • alle wijken m.u.v. Almelo Noord en Almelo m.u.v. de VVG leden
  • alle jongeren en jonge gezinnen
Werkdagen van Monica en Helene
  • werkdagen Monica: maandag, dinsdag en woensdag;
  • werkdagen Helene: maandag en als overlap-wisseldag: donderdag

Op andere dagen zijn zij in spoedgevallen uiteraard te bereiken. Bij afwezigheid zijn zij elkaars achterwacht, ook in de vakanties.

Helene houdt elke maandagmorgen van 09:00 – 10:30 spreekuur in De Bleekkerk: voor een gesprek, een kop koffie of het uitwisselen van informatie.
 
Bijzondere vormen van bezoekwerk in De Bleek

  • Hillie Eenkhoorn en Jan Wind bemensen het pastoraal project 75+. Hiervoor nemen zij elk jaar contact op met diegenen die in dat jaar 76 jaar worden en brengen hen, als zij daar prijs op stellen, een bezoek. Voor meer informatie zie de pagina 75+ project.
  • Jan Wind en Alette Wolthuis vertegenwoordigen De Bleek bij vieringen in de tehuizen in Almelo. Zo zijn zij namens De Bleek betrokken bij wie in het ziekenhuis liggen of in verpleeghuizen verblijven.