bezoekwerk in De Bleek

Bezoekwerk in De Bleek

Monica Schwarz (voorganger) vormt samen met de pastoraal werker van de VVG en de contactpersonen het pastoraal team. Samen dragen zij zorg voor het bezoekwerk in De Bleek en voor de onderlinge verbondenheid tussen de Bleekers.

Monica heeft naast haar pastorale taken ook veel andere taken: vieringen, vergaderingen, jeugdwerk, commissies, toerusting e.d. Daardoor komt zij minder aan bezoeken toe dan zij wel zou willen. Belangrijk is dat ieder die graag bezoek van haar wil hebben, kan bellen of mailen of het aan de contactpersoon kan doorgeven. Dan maakt Monica tijd voor een bezoek. Voor uitvaarten zijn naast Monica ook de mensen van het pastoraal uitvaartteam beschikbaar: Trudi Lambers Heerspink en Rosalinda van Loon van NOACH.

 

Contactpersonen

De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen De Bleek en vormt de schakel tussen de leden en de Bleekgemeente. Voor meer informatie zie de pagina Contactpersonen.
 
 

Bijzondere vormen van bezoekwerk in De Bleek
  • Hillie Eenkhoorn en Jan Wind bemensen het pastoraal project 75+. Hiervoor nemen zij elk jaar contact op met diegenen die in dat jaar 76 jaar worden en brengen hen, als zij daar prijs op stellen, een bezoek. Voor meer informatie zie de pagina 75+ project.
  • Jan Wind en Alette Wolthuis vertegenwoordigen De Bleek bij vieringen in de tehuizen in Almelo. Zo zijn zij namens De Bleek betrokken bij wie in het ziekenhuis liggen of in verpleeghuizen verblijven.