bezoekwerk in De Bleek

Bezoekwerk in De Bleek

Monica Schwarz (voorganger) vormt samen met Ali Manenschijn-Ponsteen (pastoraal werker van de VVG) en de contactpersonen het pastoraal team. Samen dragen zij zorg voor het bezoekwerk in De Bleek en voor de onderlinge verbondenheid tussen de Bleekers.
 

Contactpersonen

De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen De Bleek en vormt de schakel tussen de leden en de Bleekgemeente. Voor meer informatie zie de pagina Contactpersonen.
 

Verdeling pastoraat Monica en Ali

Over de verdeling van het pastorale werk hebben Monica en Ali afspraken gemaakt. In overleg kan hiervan afgeweken worden: het gaat erom dat mensen zich prettig voelen.

Ali is pastoraal aanspreekpunt voor:

  • alle VVG leden, ook als zij daarnaast lid zijn van de PKN, m.u.v. jongeren en jonge gezinnen

Monica is pastoraal aanspreekpunt voor:

  • alle PKN leden (ook als zij daarnaast donateur zijn van de VVG)
  • alle gezinnen met thuiswonende kinderen (ook als het VVG leden betreft)

Monica heeft naast haar pastorale taken ook veel andere taken: vieringen, vergaderingen, jeugdwerk, commissies, toerusting e.d. Daardoor komt zij minder aan bezoeken toe dan zij wel zou willen. Belangrijk is dat ieder die graag bezoek van haar wil hebben, kan bellen of mailen of het aan de contactpersoon kan doorgeven. Dan maakt Monica tijd voor een bezoek. Voor uitvaarten zijn naast Monica ook de mensen van het pastoraal uitvaartteam beschikbaar: Trudi Lambers Heerspink en Rosalinda van Loon van NOACH.
 

Werkdagen van Monica en Ali
  • werkdagen Monica: dinsdag, woensdag en donderdag
  • werkdag Ali: donderdag

 

Bijzondere vormen van bezoekwerk in De Bleek
  • Hillie Eenkhoorn en Jan Wind bemensen het pastoraal project 75+. Hiervoor nemen zij elk jaar contact op met diegenen die in dat jaar 76 jaar worden en brengen hen, als zij daar prijs op stellen, een bezoek. Voor meer informatie zie de pagina 75+ project.
  • Jan Wind en Alette Wolthuis vertegenwoordigen De Bleek bij vieringen in de tehuizen in Almelo. Zo zijn zij namens De Bleek betrokken bij wie in het ziekenhuis liggen of in verpleeghuizen verblijven.