bijzondere vieringen in De Bleek

Bijzondere vieringen in De Bleek

Regelmatig zijn er bijzondere vieringen in De Bleek met een speciaal karakter: bij de jaarfeesten en bij de persoonlijke bijzondere momenten in een mensenleven.
 
Feesten
Het kerkenwerkseizoen loopt gelijk aan het schooljaar. We beginnen na de zomer met een startzondag, waarop de activiteiten van het nieuwe seizoen feestelijk beginnen. Het kerkelijk jaar begint van oudsher in december met Advent: vanuit het donker zoeken naar licht. Het eindigt eind november met Eeuwigheidszondag, waarop de gestorvenen herdacht worden. De feesten hebben allemaal hun eigen sfeer en betekenis. Dit kleurt de vieringen op deze feestdagen. Lees meer over de feesten.
 
Levensloop
Van het begin tot het einde van het leven zijn er betekenisvolle momenten die bewust beleefd en gevierd mogen worden. In De Bleek delen we met elkaar de vreugde en het verdriet van het leven. Kinderen worden bijvoorbeeld uitgenodigd om te vieren dat ze aan een nieuwe fase beginnen en verliefden zijn welkom om hun liefde te vieren. Bij doop en belijdenis vieren we de verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige. Juist bij dit soort vieringen die verbonden zijn met de levensloop van mensen, krijgt de viering een persoonlijk karakter. Lees meer over de levensloop vieringen.