Cantorij van De Bleek

Cantorij van De Bleek

De cantorij van de Bleek bestaat uit een groep gemeenteleden die met veel plezier zingend haar medewerking verleent aan de vieringen in De Bleek. Het gaat dan om zo’n 8 vieringen per jaar, tussen startzondag en Pasen. Dit maakt de vieringen extra feestelijk: bekende liederen klinken in mooie bewerkingen meerstemmig. Bovendien zorgt de cantorij van de Bleek ervoor dat er allerlei bijzondere (nog onbekende) liederen tot klinken gebracht kunnen worden

Repetities
Elke donderdag van september tot aan Pasen (behalve in de schoolvakanties) is er van 18.30 tot ongeveer 19.30 cantorij-repetitie in de achterzalen van De Bleek o.l.v dirigente (cantrix) Marjan Klaasen.

Repertoire
Een cantorij is geen koor, maar heeft een rol in de onderdelen van de viering (de liturgie): bijvoorbeeld een gezongen gebed of een gezongen Bijbellezing. Verder leert de cantroij de kerkgangers nieuwe liederen aan. Soms zingen we eenstemmig, soms meerstemmig, soms in canon, of soms met een tegenstem of bovenstem boven de kerkgangers uit. We zingen liederen uit het liedboek ‘zingen en bidden voor huis en kerk’, maar ook uit andere bundels, zoals uit Zingend Geloven of het verzameld liedboek van Huub Oosterhuis. De predikante en de dirgente overleggen samen over de te zingen liederen, passend bij de tijd van het jaar en het thema van de viering.

Meedoen
Lijkt het je leuk om mee te zingen met de cantorij van De Bleek? Wil je graag een keer komen kijken? Neem contact op met Dinand en Geke Tornij.

Voor mij betekent de cantorij een fijne groep mensen waarbij ik me thuis voel en waar ik het soort muziek kan zingen waar ik van houd. Ik houd ook van het tempo van instuderen; steeds nieuwe dingen leren en die tijdens een dienst uitvoeren.
Dinand