Kaliber kunstenschool in De Bleek

Vorig jaar zijn we begonnen met een samenwerking tussen stadskerk De Bleek en Kaliber Kunstenschool. Als uitvloeisel hiervan komen enkele groepen op-nieuw naar de kerkzaal. Vanaf zaterdag 6 juli tot en met 31 augustus 2024 exposeren cursisten van tekenen en schilderen...

Kindernevendienst op verzoek!

We beginnen met iets nieuws: kindernevendienst op verzoek. Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die interesse hebben in kindernevendienst worden uitgenodigd voor een speciale app. Wie met de kinderen naar de kerk wil, kan dat daarin aangeven. De...

Terugblik toerusting contactpersonen

Elk jaar is er een toerustingsavond in De Bleek, speciaal voor contactpersonen. Het is bedoeld als een ‘dankjewel’ voor hen, omdat we heel blij zijn met hun inzet! Wat zou De Bleek zijn zonder hen? We zoeken steeds naar thema’s die in ieders dagelijks leven én in het...