Bleeklezing 1 februari 2020

Op zaterdag 1 februari is er een Bleeklezing door Sophie Oosterwijk. Zij zal een lezing verzorgen met als titel: Miniatuurvolwassenen? Het beeld van het kind in de westerse kunst. Wat kunnen kinderportretten van o.a. Rembrandt, Van Dyck en Velasquez ons vertellen over...

Verslag van de seniorenmiddag in De Bleek

Met ruim 70 senioren van onze Bleekkerk waren we op 26 november weer bijeen in onze kerk voor de seniorenmiddag in De Bleek die de diakenen ieder najaar organiseren. Bij binnenkomst in de achterzaal werden we getrakteerd op koffie of thee met een plak cake en werden...

Tien leefregels: het vervolg

In De Bleek zijn we bezig met een project van 2 jaar over de aloude tien geboden. Zijn deze leefregels nog wel actueel? Hoe horen we ze nu? Over elk gebod/elke leefregel is een viering in De Bleek. Daaraan voorafgaand zijn er twee gespreksbijeenkomsten: op een...