Bleekers over bruggen

Nu de startzondag geen Thomasviering kan zijn, hebben allerlei Bleekers thuis iets voorbereid bij het thema bruggen. Een deel van deze bijdragen is gebruikt tijdens de kerkdienst. Op deze pagina een volledig overzicht: Ans Pinxteren schrijft over de IJsselbrug bij...

Kerkbezoek weer beperkt mogelijk

Onder een aantal gemeenteleden leeft een sterk verlangen om weer aanwezig te zijn bij de zondagse vieringen. Tot nu toe is de wijkkerkenraad daar terughoudend in geweest gelet op alle berichten rondom corona. Individuele verzoeken om de viering bij te wonen werden...

Nieuwe bijeenkomsten leven met verlies

In het najaar van 2019 is er een serie gespreksbijeenkomsten geweest over omgaan en leven met verlies. Er waren deelnemers uit de verschillende wijkgemeenten van de PGA. De grootte van de groep was 8 personen.Ik heb gevraagd of iemand uit de groep iets zou willen...

Terugblik overstapviering

Zondag 7 juni was er de overstapviering, dit jaar anders dan anders vanwege het coronavirus. Twee 4 jarigen kregen na de viering hun levens/doopdruppel thuis overhandigd, maar in de viering waren zij op de beamer te zien. Je zag hen als kleine dopeling en je zag hen...

Start Open Deur!

Op zaterdag 13 juni 2020 is er in de stadskerk De Bleek weer de start van de Open Deur. Tot en met september bent u iedere zaterdag welkom tussen 14.00 en 16.00 uur.We vinden het belangrijk dat u de gelegenheid krijgt om een kaarsje aan te steken in de gedenkhoek. We...

Gezamenlijke diensten tot juli

Omdat de corona crisis nog niet voorbij is, hebben de moderamina van de verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Almelo nagedacht over hoe we de komende weken het beste verder kunnen. In de periode na Pasen zijn er relatief veel gastvoorgangers ingepland. Het...