Ruimte gezocht!

Nee, dit is geen advertentie onder het kopje ‘gezocht’ voor een huis of een kamer. Dit is het thema van de 40 dagentijd 2022 in De Bleek. Op 2 maart, op aswoensdag, begint deze tijd waarin we toeleven en toewerken naar Pasen. Een ander woord voor deze tijd is de...

Leeskring De Binnenkamer

In de afgelopen maanden was er voor veel mensen meer rust en ruimte om over dingen na te denken. Om daar iets van vast te houden wil Monica een leeskring beginnen van boeken op het gebied van spiritualiteit. Het gaat dan om boeken die de verbinding leggen met onze...

Adventsproject: achter de ster aan

Het thema van het adventsproject in De Bleek 2021 was sterren. In De Bleek hangt er in de Adventsweken een Adventsster vanaf de orgelgalerij. De ster wijst ons de weg, door het donker, naar het Licht! Bleekers zijn uitgenodigd om zelf een ster te maken voor in de...

Terugblik Startzondag bij Erve Pezie

Afgelopen zondag 19 september was de startzondag bij Erve Pezie! Heel vroeg op zondagmorgen was er al een en al bedrijvigheid. Chris Meier was druk met stoelen en tafels aan het sjouwen, Hillie Komdeur was druk met het klaarzetten van een buffet en de koffiedames...

Breien voor Namibië

En nog steeds wordt er gebreid voor Namibië door enkele dames van de Bleekkerk. Tijdens de eerste lock-down zijn we daarmee begonnen, het coronavirus kluisterde ons aan huis. En om niet de overige ellende in de wereld vergeten zijn we gaan breien voor het goede doel....