Danskring in De Bleek

Danskring in De Bleek: geloof in beweging

Er is een enthousiaste danskring in De Bleek! Een keer per maand, met uitzondering van juni, juli en augustus, dansen we in de achterzalen van De Bleek. We doen eenvoudige dansen waaraan iedereen kan meedoen.

We dansen rond een midden, dat elke keer aangepast is aan het thema. Dit midden staat voor de Eeuwige, voor het geheim waar ons leven om cirkelt.

Bij de danskring in De Bleek dansen we dansen die bestaan uit eenvoudige passen die vaak in een kring worden uitgevoerd. De muziek varieert: klassiek, religieus (bijvoorbeeld Taizéliederen), folkloristisch en hedendaags. Samen dansen werkt ontspannend en verbindend. De dansen hebben vaak een diepere  symboliek. Bijvoorbeeld een dans bij een Taizélied, waarin de bewegingen de tekst ondersteunen. Of een dans bij het lied van de liefde van Paulus (uit de Korinthiërsbrief), waarbij we de drieslag: ontvangen – bewaren – en uitdelen dansen.

We dansen ons leven en we dansen ons geloof. Tussendoor horen we teksten die passen bij het thema. Dit thema is ook terug te zien in het midden. Na afloop krijgen de deelnemers de gelezen teksten mee naar huis.

Je kunt in gespreksgroepen en in vieringen met je geloof bezig zijn, maar ook door in beweging te zijn. Dans kan een spirituele dimensie hebben: dans die hemel en aarde verbindt. Het gaat dan om aandachtig in beweging zijn, om een vorm van meditatie die je tot rust brengt. Door te bewegen gebeurt er iets met je lichaam, maar ook met je geest.

Ik loof de dans
want hij bevrijdt de mensen
van de zwaarte van de dingen
en verbindt mensen met elkaar.

 Ik loof de dans
die alles vraagt en alles geeft:
gezondheid, helderheid van geest
en bezieling.

Dans is verandering, herschepping
van ruimte, van tijd en van mensen.
De dans wil
dat mensen geestdriftig zijn
en evenwichtig
en al hun krachten benutten.

Ik loof de dans!
O, mens, leer dansen,
anders weten de engelen in de hemel niet
wat ze met je moeten beginnen.

De avonden staan los van elkaar: het is geen probleem om een enkele avond mee te doen. Sluit je aan bij onze danskring in De Bleek en kom een keer meedansen. Van harte welkom! Voor actuele data en andere praktische informatie, zie het nieuwsbericht.