Kerk oecumenisch almelo

Diaconie

Het doel van de diaconie is oog en oor hebben voor het welzijn van onze naaste zowel binnen als buiten de Bleek is. We proberen dit doel te bereiken door het geven van individuele hulp en door het organiseren van activiteiten voor groepen, bijvoorbeeld samen eten.

Ook zijn we actief in en rondom (bijzondere) diensten.

Daarnaast adopteren we projecten waarvoor de gemeenteleden gedurende een periode actie voeren. Dit kunnen projecten dichtbij zijn, maar ook ver weg.

Met andere wijkgemeenten werken we binnen het College van Diakenen van de PGA en andere fondsen aan armoedebestrijding in Almelo door middel van giften en leningen. In veel gevallen gaat het om broodnood en noodhulp.