Kerk oecumenisch almelo

Feesten

In De Bleek vieren we de jaarlijkse feesten van het kerkelijk jaar op creatieve en feestelijke wijze. Alle feesten hebben een eigen sfeer en karakter en dat is terug te vinden in de vieringen.

Startzondag
We beginnen het winterseizoen met een jong&oud viering. Deze viering is de opmaat naar het winterseizoen van het kerkenwerk. In deze viering is aandacht voor de vrijwilligers die een bepaalde taak neerleggen of juist oppakken. In deze viering nemen we afscheid van gaande kerkenraadsleden en verwelkomen we nieuwe kerkenraadsleden. Dit geldt ook voor de contactpersonen en de leiding van kindernevendienst en jeugdkerk. Rondom deze startviering zijn altijd gezellige en speelse activiteiten om elkaar beter te leren kennen.

Advent
De vier weken vóór Kerst is de Adventstijd, de tijd waarin we naar Kerst toeleven. In deze periode werken we met een project waarmee de vieringen thematisch met elkaar verbonden zijn. Dit project wordt door de predikante, pastoraal werker en kindernevendienstleiding zelf vormgegeven. De kinderen van De Bleek krijgen een persoonlijke uitnodiging en worden op allerlei manieren bij het thema en de vieringen betrokken. De Kerstviering is een feestelijke viering voor alle leeftijden waarin het thema van Advent terugkomt en wordt afgesloten.

Veertigdagentijd
De 40 dagentijd is de voorbereidingstijd voor Pasen. Deze tijd begint op aswoensdag, die gemarkeerd wordt door een bijzondere maaltijd. De zondagse vieringen en de stiltevieringen hebben elk jaar een ander thema. De predikante, kerkelijk werker en kindernevendienstleiding ontwikkelen een project waarbij dit thema uitgewerkt wordt. De kinderen van De Bleek krijgen een persoonlijke uitnodiging en worden op allerlei manieren bij het thema en de vieringen betrokken.

De Stille week en Pasen
De 40 dagentijd loopt uit op de Stille week waarin we toeleven naar Pasen met allemaal verschillende vieringen die elk een bepaald aspect van het paasfeest centraal stellen.

  • Op donderdag laten we een beker wijn rondgaan en breken matses. Bij deze maaltijdsviering denken we aan hoe Jezus met zijn vrienden het Joodse paasfeest vierde.
  • Op vrijdag staan we stil bij het lijden van Jezus en daarmee bij het lijden van zovelen in onze tijd.
  • Op zaterdagavond is er een Paaswakeviering. Deze oude traditie geven wij eigentijds vorm met een meditatieve viering waarin we de overwinning van het licht op het donker vieren. We lezen verhalen over bevrijding en nieuw begin, uit de bijbel en uit onze tijd en er is een lichtritueel.
  • Op Paasmorgen vieren we met jong en oud uitbundig dit nieuwe begin met een feestelijke viering.

Pinksteren
Met Pinksteren hebben we in De Bleek een feestelijke viering voor alle leeftijden.​Pinksteren is de verjaardag van de kerk en we vieren hoe het geloof steeds opnieuw weer handen en voeten krijgt.

Eeuwigheidszondag
Op deze zondag, eind november, herdenken we de overledenen. We noemen de namen van diegenen uit ons midden die in het voorbije jaar zijn gestorven. Daarbij steken we bij elke naam een kaars aan.

Daarnaast is er op deze zondag voor elke kerkganger de mogelijkheid om ook zelf een kaarsje aan te steken en daarbij te denken aan een gestorven geliefde. Omdat het fijn is als hun naam nog eens klinkt, hardop, willen we ook namen noemen van wie langer geleden gestorven zijn, of namen van gestorvenen die niet bij De Bleek hoorden, wellicht elders woonden. Daarvoor kunnen bij de predikante of de pastoraal werker namen worden aangeleverd.

Deze jaarlijks terugkerende feesten brengen structuur aan in het jaar en helpen om de verschillende jaargetijden bewust en met aandacht te beleven.