Financiële vergoeding bij uitvaarten

Omdat de predikante en de pastoraal werker beiden in deeltijd werken, moet er soms noodgedwongen voor een uitvaart een beroep gedaan worden op een andere voorganger. De kerkenraad vindt het redelijk dat deze voorganger daarvoor een passende financiële vergoeding krijgt.

Om dit te kunnen financieren is besloten met ingang van september 2016 altijd een bedrag van € 600 in rekening te brengen bij de nabestaanden om een fonds te vormen. Dus ook als de eigen predikant of pastoraal werker van de Bleek voorgaat in de dienst. Echter, van deze € 600 wordt in mindering gebracht (tot max. 600 euro) de kerkelijke bijdrage aan de PGA en/of de ledenbijdrage of donatie aan de VVG die de afgelopen twee jaar is ontvangen. In de praktijk zal dit bedrag meestal door de uitvaartverzorger in rekening worden gebracht. De kosten voor eventuele reiskosten van de voorganger zijn niet bij dit bedrag inbegrepen en komen daar dus eventueel nog bij.

Nabestaanden die het bedrag niet kunnen opbrengen, kunnen hierover in overleg treden met de kerkenraad. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht.

Terug naar levensloop