Startzondag in De Bleek

18 september 2022

Startzondag was een warme, zeg maar: zonnige dag – hoewel het de hele dag flink regende. Maar bij Erve Pezie was het droog en gezellig vol en waren we bezig met het thema ‘duurzaamheid’. We begonnen met koffie en heerlijke zelfgebakken koekjes. In de viering lazen we een boek over kleine Adam die alle rotzooi en ellende uit de wereld kwijt wilde. Uit de bijbel lazen we teksten uit Genesis 6-9 over Gods grote ‘bewaarboot’, waarin hij het goede wilde bewaren om een nieuw begin te kunnen maken. Mevrouw Noach kwam even in ons midden om te vertellen over haar worsteling wat zij in de ark mee wilde nemen en wat zij achter wilde laten.  Rik van Soldt hield een overdenking over crises en opnieuw beginnen. Hij legde een link naar crises in ons persoonlijke leven, en naar het proces ‘Loslaten en opnieuw beginnen’ waarbij we vasthouden wat goed was om een nieuwe start te kunnen maken.

Na de viering waren er duurzame hapjes en vervolgens verschillende workshops: upcyclen met oude tijdschrijften, natuurmandala’s maken, zingen en nadenken over een kerk die kan blijven duren.

We hadden een heerlijk lunchbuffet en besloten met een korte viering met de inbreng van de verschillende workshops. Dank aan allen die meegewerkt en meegedaan hebben!

Oogstzondag in De Bleek

6 november 2022

Zondag 6 november vierden we oogstzondag in De Bleek. Voor in de kerk stond een prachtig oogst-stilleven, weer gemaakt door Juul de Ruiter. Dat is een heel werk, dank daarvoor! Daarnaast was een prachtige opstelling van boodschappen voor de boodschappenmand. Dank aan alle goede gevers. Juist in deze tijd zijn er velen die niet zonder extra hulp kunnen.

In de viering speelde de symboliek van de boom een rol, n.a.v het prentenboek ‘Der Baum in mir’. In ieder mens groeit een boom die kan bloeien en vruchten geven. Afke-Huldrike gaf spontaan kindernevendienst en maakte met de kinderen een prachtige boom. In de appeltjes schreven zij wat voor boom zij zelf wilden zijn. Het scapulier op de toga van Monica was dit keer wel heel toepasselijk: een boom vol vruchten. We lazen psalm 1 en 92 over de boom aan stromend water (wat symbool staat voor de woorden van God over rechtvaardigheid en vrede). Die boom is, hoe oud hij ook is, altijd in de bloei van zijn leven!

Na de viering kon ieder enkele van de mooie oogstpresentjes meenemen om er mensen blij mee te maken. De diakenen hebben het weer prachtig geregeld!

Seniorenmiddag in De Bleek

15 november 2022

Op dinsdag 15 november was er na 2 jaar eindelijk weer een seniorenmiddag in De Bleek! Rolf Ruesink, journalist en schrijver, nam de aanwezigen aan de hand van foto’s en filmfragmenten mee naar de nostalgische jaren’50 en ’60 van de vorige eeuw. Aan het eind van de presentatie was er een leuke quiz. Tussendoor werd er gezellig bijgepraat met tot slot een heerlijke broodmaaltijd. Dank aan allen die deze middag tot een succes hebben gemaakt!

Na de viering kon ieder enkele van de mooie oogstpresentjes meenemen om er mensen blij mee te maken. De diakenen hebben het weer prachtig geregeld!

Eeuwigheidszondag in De Bleek

20 november 2022

Zondag 20 november hebben we de overledenen herdacht. Familieleden van wie sinds oktober 2021 overleden waren, waren in De Bleek. Bij elke naam werd er door hen een kaars aangestoken. Later werden ook nog andere namen genoemd en mocht ieder die dat wilde zelf een waxinelichtje aansteken. Gelukkig kon dat dit jaar weer! Het was fijn dat Trudi samen met Monica voorging. Zij is bij veel uitvaarten betrokken geweest en het is fijn dat zij er dus ook was. Het thema van de viering was ‘Jouw naam’ en bij een gedicht van Neeltje Maria Min en een lezing uit Exodus hield Trudi een overdenking. De cantorij onder leiding van Jos Keijzer zong mooi. Bijzonder dat zo’n klein groepje zo’n mooie en zinvolle bijdrage kan leveren!

Vierde Advent in De Bleek

18 december 2022

Op vierde advent lazen we het verhaal van Elisabeth over toekomst. Voor de dienst waren er midwinterhoornblazers. En de kerstboom staat!

Kerstboom in De Bleek

Kerst 2022

Deze kerst gaat het over kinderen en toekomst. In De Bleek hangen daarom allemaal beschuiten, rompertjes en kinderwagens, versierd door Bleekers. Hier het resultaat!

Kerst in De Bleek

25 december 2022

Op Kerstmorgen was er weer een volle kerk met kinderen en jongeren. Oma Anna, de oma van Jezus kwam op bezoek en ging de was ophangen en beschuiten smeren ter ere van de geboorte van haar kleinzoon. De overweging ging over een goede voorouder zijn, zodat er toekomst is voor iedereen. De kerstboom zag er prachtig uit met allemaal extra versieringen (verderop deze pagina is een overzicht te zien) en aan het einde van de viering was er voor iedereen beschuit met muisjes!