Foto-archief voorjaar 2019

Bezoek aan het kerkasiel in Den Haag

22 januari 2019

Palmpaasworkshop met kinderen en ouders

13 april 2019

Boekenmarkt in De Bleek

27 april 2019

ADA-viering over vrijheid

5 mei 2019

Tijdens de ADA-viering op 5 mei hebben alle bezoekers opgeschreven wat vrijheid voor hen betekent. Hieronder een aantal foto’s van het resultaat. Een verslag van de dienst is te lezen bij nieuwsberichten.

Seniorentocht naar Doesburg

15 mei 2019

Een verslag van deze reis door één van de deelnemers is te lezen bij nieuwsberichten

Levenskunstproject in De Bleek

9 juni 2019

Van september 2018 tot juni 2019 werden Bleekers uitgenodigd om op creatieve wijze iets van hun levenskunst uit te beelden. De vraag was:

  • wat is voor jou levenskunst?
  • wat heb jij in je leven geleerd, ontdekt, wat het de moeite waard maakt, waardoor je verder kunt?
  • Waar gaat het voor jou om in het leven?

Dit zijn de resultaten: een mozaïek van Levenskunst van Bleekers!

In het nieuwsbericht is meer achtergrondinformatie te lezen over dit project en de pinksterdienst waarin het mozaïek centraal stond!

Openluchtviering bij Erve Pezie

16 juni 2019

Op 16 juni was de jaarlijkse Openluchtviering. Dit jaar waren we te gast bij Erve Pezie, een prachtige intieme locatie. Het thema was inspiratie. Deze Openluchtviering is een activiteit van het Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie. Het Platform is een samenwerkingsverband van verschillende vrijzinnige groepen en kerkgenootschappen.

In het nieuwsbericht is een terugblik te lezen op de Openluchtviering!