Fotogalerij van De Bleek

Op deze pagina’s is een fotoverslag te zien van alles wat er in de Bleek gebeurt: bijzondere vieringen, seniorentochten, activiteiten van de kinderen, de jaarlijkse boekenmarkt, wandeltochten enz. De meest recente foto’s zijn hier te zien, voor oudere foto’s zie:

Startzondag in De Bleek

18 september 2022

Startzondag was een warme, zeg maar: zonnige dag – hoewel het de hele dag flink regende. Maar bij Erve Pezie was het droog en gezellig vol en waren we bezig met het thema ‘duurzaamheid’. We begonnen met koffie en heerlijke zelfgebakken koekjes. In de viering lazen we een boek over kleine Adam die alle rotzooi en ellende uit de wereld kwijt wilde. Uit de bijbel lazen we teksten uit Genesis 6-9 over Gods grote ‘bewaarboot’, waarin hij het goede wilde bewaren om een nieuw begin te kunnen maken. Mevrouw Noach kwam even in ons midden om te vertellen over haar worsteling wat zij in de ark mee wilde nemen en wat zij achter wilde laten.  Rik van Soldt hield een overdenking over crises en opnieuw beginnen. Hij legde een link naar crises in ons persoonlijke leven, en naar het proces ‘Loslaten en opnieuw beginnen’ waarbij we vasthouden wat goed was om een nieuwe start te kunnen maken.

 

Na de viering waren er duurzame hapjes en vervolgens verschillende workshops: upcyclen met oude tijdschrijften, natuurmandala’s maken, zingen en nadenken over een kerk die kan blijven duren. 

We hadden een heerlijk lunchbuffet en besloten met een korte viering met de inbreng van de verschillende workshops. Dank aan allen die meegewerkt en meegedaan hebben!

Overstapviering in De Bleek

12 juni 2022

Voor de leerlingen van groep 8 van de basisschool was er op 12 juni de overstapviering. Zij gaan een nieuwe fase in, een nieuw landschap van hun leven. Daarvoor kregen zij bagage mee voor onderweg en ze kregen de zegen mee. Want ook in de onbekende landschappen van je leven, gaat de Eeuwige met je mee. Om dit onbekende landschap te symboliseren was er een rivier in de kerk waar de achtste groepers overheen stapten naar de overkant. Bleekers hadden kaartjes met goede wensen geschreven – zo leven we als Bleekgemeenschap met deze achtstegroepers mee!

 

Pinksteren in De Bleek

5 juni 2022

Pinksteren was in De Bleek het feest van de diversiteit. Om dat zichtbaar te maken had iedere kerkganger één bloem meegenomen. Dat gaf drie prachtige veelkleurige bossen bloemen: zoveel variëteit, zoveel verschillende vormen en kleuren. Het was daarmee een symbool voor de veelzijdigheid van de kerk. Want op Pinksteren is de diversiteit begonnen: het verhaal van de Eeuwige werd gehoord in vele verschillende talen. Meteen in de vroege kerk waren er grote verschillen tussen gelovigen: sommigen van oorsprong Joods, anderen met een heel andere achtergrond. We lazen daarover uit Romeinen 14, een bijzondere tekst waarin gelovigen opgeroepen worden niet over elkaar te oordelen, ook als anderen anders geloven dan jij. De bloemen zijn na de viering als Pinkstergroet van ons allen naar de Hofkamp gebracht.

 

Workshop van de kindernevendienst

3 juni 2022

De vrijdag van het Pinksterweekend was er een workshop voor de kinderen van de kindernevendienst. Annet en Marjon hadden een prachtig programma voorbereid met een verhaal over een kleine duif die geïnspireerd door de Pinksterduif een vredesduif wordt. In het boek zie je overal een oranje veertje – teken dat de Pinksterduif daar ook geweest is. Daardoor weet kleine duif dat hij niet alleen is. Zo kunnen ook wij, net als de kleine duif, de wereld wat mooier te maken. De kinderen gingen aan de slag met hout en spijkers, klei en veren en zo maakten zij hun eigen duif. Wat een prachtige duiven zijn het geworden! Bij sommigen zie je een oranje veertje van de Pinksterduif. Er waren koekjes in de vorm van duiven, snoepjes waarmee je als een vogel kon fluiten en tot slot een hoge stapel pannenkoeken (en Jolien hielp bakken!). Dank aan Annet en Marjon en alle kinderen voor het meedoen.

 

Boekenmarkt op Hemelvaart

26 mei 2022

Op Hemelvaartsdag was er een gezellige boekenmarkt in De Bleek. Er waren heel veel boeken, netjes gesorteerd op onderwerp, maar ook DVD’s, CD’s en puzzels. De hele dag door kwamen er allerlei mensen langs die na het zoeken ook nog wat lekkers konden eten en drinken. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen om deze dag mogelijk te maken!

 

Seniorentocht naar de synagoge in Enschede

18 mei 2022

Op 18 mei was de jaarlijkse seniorentocht van De Bleek. De reis ging ditmaal naar de synagoge van Enschede. ’s Avonds stond er bij het restaurant “ Beim Scheinswirt” een zeer uitgebreide broodmaaltijd klaar. Het was een gezellig uitje met geanimeerde gesprekken, lekker eten, interessante informatie en natuurlijk het mooie Twentse landschap!

 

Fietstocht op Stille Zaterdag

 16 april 2022

Het was een prachtige dag voor een fietstocht: een zonnige Stille Zaterdag. Aafke Hagens had een mooie fietstocht uitgezet, Nico Knol had opdrachten en vragen bedacht en zo gingen mensen van verschillende wijkgemeenten van de PGA samen op pad. Zo werden we aan het denken gezet en konden we dit bij een vuurtje achter De Bleek met elkaar delen. Er was hulp van vuurtje stokers, en er was goede catering door Nico met hulptroepen. Het was een mooi en zinvol initiatief! Dank aan allen die het voorbereid hadden en aan wie meegedaan hebben.

 

Stille week en Pasen in De Bleek

april 2022

In de afgelopen week hebben we Pasen gevierd. Dat doen we in De Bleek met een reeks bijzondere vieringen, die allemaal hun eigen karakter en sfeer hebben. In de paaswakeviering werd de nieuwe paaskaars binnengedragen. Daarop is het kruis zichtbaar, maar getransformeerd in licht. Bovendien is er de symboliek van de vlinder te zien. Ook dit is een symbool voor transformatie, voor verandering, symbool voor een nieuw begin. In de paasmorgenviering stonden we stil bij het symbool van de vlinder en dat kwam overal in terug, zélfs bij de koffie!

 

Palmpaasstokken in De Bleek

3 april 2022

De kinderen van De Bleek hebben palmpaasstokken gemaakt. Het was een opmaat naar komende zondag, wanneer de Stille week met Palmpasen begint. De palmpaasstok vertelt het verhaal van Pasen: het bestaat uit een kruis, maar is versierd met buxustakjes als symbool van Pasen. Het haantje verwijst naar Petrus die Jezus verloochent, maar ook naar Pasen, want de haan kraait als de zon opkomt en het licht de duisternis overwint. Die tegenstrijdigheid past bij het thema van a.s. palmzondag: ruimte voor vreugde én verdriet. 

 

Kerst in De Bleek

25 december 2021

Een kerstboom vol sterren, een overdenking over een lied vol sterren en een orgel waarin de sterren klonken: Kerstmis was vol sterren in De Bleek. De bloemengroep had zich ook door sterren laten inspireren en er vielen zelfs sterren, waarbij we wensen uitgesproken hebben. We waren maar met weinig mensen in De Bleek, maar velen vierden digitaal met ons mee en zo waren we ondanks alles toch met elkaar verbonden. De sterren in de boom, gemaakt door al die Bleekers, waren een duidelijk symbool van die verbondenheid. De kinderen en jongeren van De Bleek kregen een kerstgroet. Ondanks alle beperkingen hebben we zo toch samen echt Kerst gevierd en ons gericht op het licht, dat ondanks alle donker, ons hoop mag geven en kracht.