geschiedenis van De Bleek

Geschiedenis van De Bleek

De geschiedenis van De Bleek begint in de jaren 80. Rond het midden van de jaren ’80 van de vorige eeuw begon ook in Almelo het Samen-op-Weg proces tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente op gang te komen.In 1998 werd het gereformeerde verenigingsgebouw de Rönneboom gesloten, waarin ook de wijkgemeente de Ronneboom kerkte. Een groot deel van deze gemeente is vervolgens verder gegaan als de Samen-op-weg gemeente (SOW) rondom de Bleek en zocht aansluiting bij de (hervormde) Vereniging van Vrijzinnige Godsdienstigen (VVG).

In 2001 is de SOW gemeente rondom de Bleek een federatie aangegaan met de VVG en samen vormen ze sindsdien de Open Oecumenische Gemeente De Bleek. Er wordt op allerlei terreinen intensief en goed samengewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars eigen identiteit. De Bleek maakt als wijkgemeente ook deel uit van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA), maar is niet gebonden aan wijkgrenzen en is in die zin een stadskerk.