Giften aan De Bleek

De Bleek krijgt geen subsidie en kan alleen dankzij giften van leden en belangstellenden bestaan. Het is elk jaar weer spannend of we voldoende middelen hebben om alle vaste lasten te betalen en om ook eens nieuwe initiatieven te ontplooien. Giften aan De Bleek zijn dus zeer van harte welkom!

Giften aan De Bleek
U kunt ons steunen met een gift. Het rekeningnummer is:  NL94 RABO 0301 3049 04  t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo o.v.v. wijkkas De Bleek

Mocht u het bloemen-verjaardagsfonds willen steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL92 RABO 0368 8528 30 t.n.v. NL 94 RABO 030 130 4904 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo o.v.v. bloemenfonds De Bleek. Hiermee worden de bloemengroeten betaald, aan mensen in moeilijke situaties of verdriet, of juist bij bijzondere gelegenheden.

Giften aan Open Oecumenische Gemeente De Bleek zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (ANBI).

Collectemunten
In elke viering zijn twee collecten: voor een diaconaal doel (hulp aan mensen veraf of dichtbij) en voor de eigen wijkkas van De Bleek. Om te zorgen dat u giften aan deze collecten kunt aftrekken, zijn er bij het kerkelijk bureau collectemunten te koop. Er zijn munten van € 0,50, € 1,00, € 1,50 en € 2,00. Ze zijn te bestellen per 25 stuks. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op: NL45 RABO 0301 3341 10 ten name van PGA-Almelo Collectemunten. De munten worden thuis bezorgd.

Kerkbalans
In januari doen we mee aan de landelijke Actie Kerkbalans. Wij vragen dan onze leden om een vrijwillige financiële bijdrage voor het werk van De Bleek. Deze vrijwillige bijdrage is ook aftrekbaar van de belasting.

Legaat
Een andere manier om De Bleek te steunen, is door een legaat. In uw testament wordt dan vastgelegd dat u een bepaald bedrag aan de Open Oecumenische Gemeente De Bleek wilt nalaten.