het meubelproject

Het meubelproject

Contact

Hebt u iets aan te bieden of hebt u iets nodig? Neem dan contact op met een van de volgende adressen:

Femie Kappert: 06 – 23786650
Elisaparochie: 0546 – 545040

Het Meubelproject vormt een verbinding tussen mensen die spullen over hebben en mensen die daar dringend om verlegen zitten. Het werkt als volgt:

  1. Mensen die goede tweedehands spullen over hebben kunnen dit aan ons doorgeven. Wij hebben een opslagruimte waar we deze spullen verzamelen.
  2. Mensen die verlegen zitten om spullen kunnen dit ook aan ons doorgeven. Wel willen wij graag dat dit via een instantie gaat die van iemands situatie op de hoogte is. Dit om oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Geschiedenis
Het Meubelproject heeft al een lange geschiedenis. In de jaren tachtig kwam ook bij de kerken het besef dat nogal wat mensen van een laag inkomen moesten zien rond te komen. Armoede bestond echt, ook in Almelo.

Een groepje mensen onder leiding van ds. Schelling vroeg zich af: wat kunnen wij voor deze mensen doen? Het bleek dat het hier vaak om heel concrete zaken ging: als je geen reservepotje hebt, raak je al gauw in problemen. Geleidelijk aan is er in die tijd een structuur bedacht om mensen die in moeilijkheden kwamen een handje te helpen.

Hieruit is onder andere Het Meubelproject ontstaan. Aanvankelijk werd dit ondergebracht bij het Oecumenisch Ontmoetingswerk Kerkelanden, later is het overgenomen door de Elisaparochie.