kennismaking met de VVG

Wie zijn wij? Kennismaking met de VVG

De afkorting VVG staat voor: Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen. Wij zijn dus vrijzinnigen. En als vrijzinnigen zijn wij vrijdenkers: wij willen zelf nadenken en ons ontwikkelen, juist ook op het gebied van zingeving en geloof. Vrijzinnigheid houdt openheid, verdraagzaamheid en vrijheid van denken en spreken in. Midden in de steeds veranderende samenleving wil de VVG bezinning en dialoog bevorderen. Vrijzinnigen zoeken naar een eigentijdse wijze van geloven met ruimte voor verwondering, verantwoordelijkheid, verbinding en vertrouwen.

Iedereen is welkom
Bij de VVG houden we van ruimte en openheid. Iedereen is daarom van harte welkom. Of je kerkelijk/religieus bent, of niet meer, of het nooit was: bij ons zijn er geen voorwaarden en mag iedereen deelnemen aan onze activiteiten. Als vereniging hebben wij leden, ook belangstellenden zijn van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking met de VVG.

Eigentijds podium voor levensvragen
Wij bieden een eigentijds podium waar in vrijheid gezocht kan worden naar zinvolle antwoorden op levensvragen. De grote vragen van het leven mogen bij ons onderdak krijgen. In ieder van ons woont zowel een zoeker als een gids. Door samen te praten over levensvragen die ons bezighouden, verrijken wij elkaar. Onze tolerantie en openheid zorgen voor een veilige omgeving waarin we niet over elkaar oordelen, elkaar juist de ruimte geven.

Inspiratiebronnen
We laten ons inspireren door religie en filosofie, door verschillende godsdiensten, spiritualiteit en mystiek, ook door het humanisme en andere niet-religieuze levensbeschouwingen. We zijn mensgericht, dat betekent dat ook literatuur, po√ęzie, muziek, toneel en kunst bronnen van inspiratie zijn.

Doel
De Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen wil onderdak bieden aan mensen die niet kerkelijk gebonden willen zijn, maar hun geloofsbeleving en hun bezig zijn met zingevingsvragen met anderen willen delen. Als vereniging bieden wij onze leden een gemeenschap en verbondenheid met elkaar. In belangrijke levensmomenten bieden wij elkaar nabijheid, steun en ruimte om ons individueel of in groepen te bezinnen op de grote vragen van het leven. Vanuit deze openheid naar de wereld en de maatschappij nemen we individueel of in groepsverband onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voel je je aangesproken na deze kennismaking met de VVG, weet je dan welkom bij ons!