Kerk Almelo

Open Oecumenische Gemeente De Bleek

De open oecumenische gemeente De Bleek wordt gevormd door de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen en een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Almelo. Onze gemeente is niet gebonden aan wijkgrenzen, maar heeft een eigen identiteit.

Oecumenisch
Wij stellen ons open voor mensen in al hun diversiteit: jong en ouder, single en getrouwd, homo en hetero, kerkelijk en niet-kerkelijk, afkomstig uit verschillende religieuze tradities en allemaal met hun eigenheid en hun unieke levensverhaal

  • onze maatschappij en de vragen en problemen die daar leven
  • eigentijdse vormen en gedachten over het leven en over geloven naast de aloude tradities
  • geloof in diverse vormen en tradities
  • waarbij wij zoeken naar wat ons bindt en waarbij wij respectvol met elkaar omgaan

en daarom noemen wij ons oecumenisch.

Samen vormen wij een gemeenschap van heel verschillende mensen die zich betrokken voelen bij elkaar, het geloof en de wereld. Op een vrijmoedige wijze willen wij omgaan met oude tradities en open staan voor nieuwe gedachten en ontwikkelingen.

Interesse?
De activiteiten in De Bleek zijn open voor ieder die interesse heeft. Wie op de hoogte wil blijven van wat er in De Bleek speelt: