Kerkenraad van De Bleek

Kerkenraad van De Bleek

Structuur
De kerkenraad van De Bleek is het bestuur van De Bleek en bestaat uit ongeveer 12 Bleekers, waaronder de predikant en de pastoraal werker. Ieder kerkenraadslid heeft een eigen aandachtsgebied:

Op ieder aandachtsgebied zijn gemeenteleden actief, vaak in een groepje of commissie. Het kerkenraadslid vervult een brugfunctie tussen deze groepen en de kerkenraad en fungeert als vraagbaak en coƶrdinator.

Kerkenraadsleden worden steeds voor een periode van vier jaar benoemd en dat kan nog een keer met vier jaar verlengd worden. Zo krijgen ook anderen een kans om de kar een poos te helpen trekken en om nieuwe ervaringen op te doen. Als kerkenraadslid doe je iets voor de gemeenschap, maar tegelijkertijd leer je er zelf veel van en ontwikkel je jezelf. Zo kun je groeien en plezier en voldoening hebben in je taak binnen de kerkenraad van De Bleek.

Vergaderingen
In de kerkenraadsvergaderingen wordt nagedacht en gesproken over de activiteiten, de te maken keuzes en over de richting die we als Bleek op willen. Hiervoor houden kerkenraadsleden voeling met de gemeente door de contacten die zij hebben. De kerkenraad van De Bleek vergadert elke maand: om de maand in zijn geheel of alleen het dagelijks bestuur (moderamen).

Enkele kerkenraadsleden vergaderen niet mee, maar hebben een bijzondere opdracht. Dit zijn de medewerker vieringen tehuizen en medewerker pastoraal project 75+.

Kerkenraadslid van de zondag
Het meest zichtbaar zijn kerkenraadsleden op zondagmorgen wanneer zij als kerkenraadslid van de zondag of gastheer/vrouw hun taak vervullen. Zo wordt duidelijk dat de vieringen gedragen worden door de kerkenraad.