Kernwoorden van De Bleek

Kernwoorden van De Bleek

Onderstaande woorden zijn kernwoorden van De Bleek:
 
ontmoeting
In De Bleek is iedereen welkom. Wij willen een gastvrije gemeente zijn die oog en oor heeft voor de levensverhalen van mensen. We vinden het onderlinge gesprek en de ontmoeting met elkaar wezenlijk. Daarom is er elke zondag na de viering koffie, is er regelmatig een gezamenlijke maaltijd en hebben alle leden een contactpersoon. Wij willen een warme, open gemeenschap zijn waar ieder op eigen wijze betrokken mag zijn en waar ruimte is voor ieders eigenheid.
 
bezinning
In de Bleek willen we open zijn naar nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, in de theologie en de wetenschap. Velen in De Bleek zijn zoekend naar een eigentijdse, zinvolle manier van denken en geloven. Door met elkaar in gesprek te zijn en niet bang te zijn voor nieuwe ideeën proberen wij te groeien in ons geloven. De vieringen in De Bleek willen ruimte bieden voor bezinning en rust in de hectiek van alledag.
 
hoop
In De Bleek willen we ondanks alle grote problemen van onze tijd, de hoop levend houden. In de vieringen delen we hoop: vanuit de oude bijbelverhalen en vanuit inspirerende bronnen uit onze tijd. We vieren het leven, maar geven ook woorden aan onze zorgen en de nood van de wereld. Bleekers delen daarnaast hoop door op hun eigen wijze een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk in en buiten de kerk. Zo willen we de hoop handen en voeten geven en onze menselijke verantwoordelijkheid serieus nemen.

Deze kernwoorden van de Bleek karakteriseren onze gemeente. Samen werken we aan een gemeenschap waarin deze drie aspecten uitgebouwd en verdiept worden. 

Terug naar Wie zijn wij