Kinderen en jongeren in De Bleek

Kinderen en jongeren in De Bleek

Kinderen en jongeren hebben hun eigen dynamiek en behoeften. Ze horen erbij en mogen op hun eigen wijze en niveau deel uitmaken van De Bleek.

Ruimte
Kinderen en jongeren zijn volop in de groei en in beweging. Zij hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Zij hebben behoefte aan experimenteerruimte, fantasie, beweging, gezelligheid, actie, vertrouwen én verantwoordelijkheid.

Activiteiten op zondag
Voor kinderen en jongeren in De Bleek zijn er verschillende activiteiten. Voor kinderen tot 4 jaar is er tijdens de vieringen kinderoppas standby. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens jong&oud zondagen en op feestdagen kindernevendienst. Of er kindernevendienst is, staat vermeld in het preekrooster en ook altijd in Bleekpost. Tijdens jong en oud zondagen is er daarnaast jeugdkerk voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Op andere zondagen willen we ook gastvrij zijn voor kinderen:

  • jonge kinderen (tot en met groep 4 van de basisschool) kunnen met de standby oppas mee. Voor basisschoolkinderen is er een speciale box met materialen in de achterzalen waarmee ze aan het werk kunnen.
  • Voor oudere kinderen (groep 5 t/m 8 van de basisschool) staat een box met materiaal bij de ingang van de kerk. Daar kunnen zij dingen uit halen om op hun eigen plek te doen tijdens de viering/overweging.

Vanwege Corona is er momenteel geen kindernevendienst. Op feestdagen en jong&oud zondagen sturen we ouders materiaal via de mail waarmee hun kinderen tijdens de dienst aan de slag kunnen. Daarnaast hebben we Bleekboxen gemaakt om thuis samen te lezen, te doen, te spelen en te praten.

Meeleven op markeerpunten
Kinderen en jongeren maken een grote ontwikkeling door. Zij groeien en ontdekken gaandeweg meer en meer wie zij zijn. Tijdens die ontwikkeling zijn er verschillende markeerpunten. Rond deze momenten willen wij als Bleek met de kinderen en jongeren meeleven. Dit doen wij door het aanbieden van rituelen of door aandacht in de vorm van een kaartje of attentie.

In De Bleek besteden we aandacht aan volgende markeerpunten:

  • geboorte: in De Bleek komt een levensdruppel van het kind te hangen. Wanneer het kind gedoopt wordt, wordt hun doopdatum ook op de levensdruppel geschreven.
  • 4 jaar: overstap naar de basisschool met een overstapviering waarbij kinderen hun levensdruppel overhandigd krijgen.
  • groep 8 van de basisschool: overstap naar het voorgezet onderwijs, met bagage voor onderweg in de overstapviering.
  • eindexamen voortgezet onderwijs: er worden bemoedigingslichtjes rondgedeeld en er worden kaarten gestuurd.
  • op kamers gaan: de jongeren krijgen een kaart op hun nieuwe adres en zij worden uitgenodigd voor een gezellige ’terugkom’ middag waarin zij met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen.

Ouderen en jongeren leren van elkaar
In De Bleek willen we jongeren en kinderen ruimte geven voor hun eigen ontwikkeling. Wij stellen ons open voor hun leefwereld en hun vragen en zoeken de dialoog. Ouderen en jongeren kunnen leren van elkaar. De ouderen hebben veel levenservaring en levenswijsheid opgedaan, en jongeren brengen hun spontaniteit, enthousiasme en vertrouwen in. Waar ouderen denken: ‘dat lukt nooit’ hebben jongeren de openheid en de moed om nieuwe stappen te zetten. Zo kunnen kinderen en jongeren in De Bleek een belangrijke rol vervullen.