Kerk oecumenisch almelo

Kindernevendienst in De Bleek

In De Bleek is er in veel vieringen wel aandacht voor kinderen en jongeren in de vorm van een gesprek, verhaal, powerpoint bij het thema e.d. Maar de vieringen zijn niet in alle opzichten interessant voor kinderen. Ze moeten dan te lang stilzitten en luisteren en de overdenking sluit niet aan bij hun niveau en leefwereld. Daarom is er op sommige zondagen tijdens het middendeel van de viering kindernevendienst in De Bleek.

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om mee te doen met de kindernevendienst in De Bleek! Ook kinderen van gasten zijn welkom, bijvoorbeeld kleinkinderen die bij hun opa en oma gelogeerd zijn of vriendjes en vriendinnetjes

Er is kindernevendienst op jong en oud zondagen en op feestdagen. In Bleekpost staat altijd vermeld of er kindernevendienst is.

Opbouw kindernevendienst
De kinderen zijn tijdens het eerste deel van de viering in de kerkzaal. Vervolgens komen zij naar voren en wordt er een kaars aangestoken. Het licht van de Paaskaars gaat op deze wijze met hen mee naar de achterzalen. Daar horen zij een verhaal, praten daar samen over en doen een activiteit bij het thema. Dat kan een spel zijn, iets tekenen, knutselen of schrijven, al naar gelang het thema van de viering en de leeftijd van de kinderen. Het verhaal kan een bijbelverhaal zijn, maar ook een prentenboek of eigentijds spiegelverhaal. Er wordt naar gestreefd het thema van de kindernevendienst aan te laten sluiten bij het thema van de viering. Voor het laatste deel van de viering komen de kinderen weer terug in de kerk. Vaak laten ze iets zien of horen van wat ze gedaan hebben.

Feestdagen
Rond Kerst, Pasen en Pinksteren is er op een zaterdag een (ouder en kind) workshop. We sluiten hierbij aan bij het thema van het feest en we gaan er op creatieve wijze mee aan de slag.

Startactiviteit
Na de zomervakantie is er op een zaterdagmiddag een feestelijk startactiviteit voor de kindernevendienst in De Bleek. Er zijn dan spelletjes of creatieve activiteiten en er wordt gezamenlijk gegeten.

Leiding
De kindernevendienst wordt geleid door een groep enthousiaste Bleekers. Zij hebben plezier in het omgaan met kinderen en zij zetten hun sterke kanten in. De één is creatief met knutselen, de ander in het vertellen van verhalen of het doen van spelletjes. Zo zorgen we er samen voor dat de jongste Bleekers op zondag op hun eigen manier en niveau mee kunnen doen! Wil je ook kindernevendienst in De Bleek leiden? Van harte welkom: meld je aan!