Kerk oecumenisch almelo

Levensloop

In een mensenleven zijn er betekenisvolle momenten die bewust beleefd en gevierd mogen worden. Als je dat wilt, kun je De Bleek bij deze momenten in je levensloop betrekken. Want in De Bleek willen we verdriet en vreugde met elkaar delen.

Doopviering
De doop is een ritueel van opgenomen worden in de gemeenschap, van vernieuwing en gedragen worden. In De Bleek worden kinderen, maar ook volwassenen gedoopt. De doopviering wordt samen met de dopeling/doopouders voorbereid.

Overstapviering
De laatste jong&oud viering van het seizoen is de overstap-viering. Er is dan aan het begin van de viering in het bijzonder aandacht voor de vierjarigen, die basisschoolkind worden en bij de kindernevendienst mee mogen gaan doen. Zij krijgen hun levensdruppel uitgereikt, die sinds hun geboorte aan de regenboog in de gedenkhoek van De Bleek hangt. Het symbool van de regenboog komt in deze viering altijd op enigerlei wijze terug.

Aan het eind van de viering is er bijzondere aandacht voor de achtstegroepers, die na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaan en in De Bleek welkom zijn bij jeugdkerk. Met een ritueel, bagage voor onderweg en een zegen markeren wij deze bijzondere overgang voor ouders en kind.

Belijdenis
Wie al gedoopt is, maar zich zelf bewust met De Bleek wil verbinden, kan in een feestelijke viering belijdenis doen. Deze viering wordt uitgebreid voorbereid samen met de nieuwe belijdende leden.

Huwelijk
In De Bleek vieren we de liefde tussen mensen. Bij een huwelijk (hetero of homo huwelijk) kan er een viering in De Bleek gehouden worden. Naast het traditionele huwelijk kunnen ook andere levensverbintenissen in De Bleek gevierd worden. De viering wordt samen met het bruidspaar voorbereid en heeft een heel persoonlijk karakter.

Uitvaart
Het afscheid nemen van een geliefde kan gebeuren met een afscheids- of dankdienst in De Bleek. Deze viering wordt samen met de naaste familie voorbereid en uitgevoerd en heeft een heel persoonlijk karakter.

De predikante of pastoraal werker kunnen dit afscheid begeleiden. Momenteel wordt er gewerkt aan extra menskracht om predikante en pastoraal werker te kunnen ontlasten/vervangen. Daarom wordt er een financiële vergoeding gevraagd bij uitvaarten zodat er een fonds gevormd kan worden.

Op deze wijze wil De Bleek betrokken zijn bij de levensloop van mensen. Zo kunnen de verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige kracht geven.