Liturgiecommissie van De Bleek

Liturgiecommissie van De Bleek

De liturgiecommissie van De Bleek houdt zich bezig met vieringen in De Bleek:

  • de Anders-dan-Anders diensten, die zij mee-voorbereiden en waar zij deels ook zelf een actieve bijdrage in leveren
  • de maaltijd en de viering op aswoensdag waarmee de 40 dagentijd ingeluid wordt en de stiltevieringen tot aan Pasen
  • de Goede Vrijdag viering, die samen met Helene Westerik voorbereid en uitgevoerd wordt
  • Vredeszondag, waarbij zij in samenspraak met de voorganger de viering voorbereiden

De liturgiecommissie van De Bleek wil met name de betrokkenheid van kerkgangers vergroten en hen bij de vieringen betrekken.