missie van De Bleek

Missie van De Bleek

Wij willen een open en oecumenische geloofsgemeenschap zijn rondom het kerkgebouw “De Bleek” met de volgende kenmerken:

  • Een manier van geloven die zich kenmerkt door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie.
  • Een oecumenische benadering van geloven met een nadruk op de persoonlijke beleving en invulling van het geloof;
  • Ruimte geven voor andere meningen en moderne opvattingen over theologie, Bijbel en geloven; ruimte bieden voor gesprek en kritische vragen;
  • Als open gemeenschap toegankelijk zijn voor mensen die hun geloof naar eigen verantwoordelijkheid willen beleven, zonder voorwaarden..
  • Vanuit ons geloof willen we betrokken zijn bij onze naaste en de wereld dichtbij en veraf.

Wij doen ons best om deze missie van de Bleek in de praktijk te brengen!