Nee, dit is geen advertentie onder het kopje ‘gezocht’ voor een huis of een kamer. Dit is het thema van de 40 dagentijd 2022 in De Bleek. Op 2 maart, op aswoensdag, begint deze tijd waarin we toeleven en toewerken naar Pasen. Een ander woord voor deze tijd is de passietijd. In het woord passie zit het Latijnse woord voor lijden, maar het woord passie verwijst ook naar gedrevenheid en hartstocht. In de passietijd hebben we in het bijzonder aandacht voor het lijden in onze wereld én denken we aan de gedrevenheid en hartstocht waarmee Jezus mens van God was. Die hartstocht betekende voor hem ook lijden – zoals dat tot in onze tijd geldt voor wie zich hartstochtelijk inzet voor het goede.

In De Bleek kiezen we elk jaar een thema voor deze voorbereidingstijd voor Pasen. Dit jaar is dat: ruimte. We willen ruimte maken in ons huis, ons hart en ons leven. Ruimte voor de ander en voor mij, ruimte voor stilte, voor verandering, voor woede, voor het mysterie, voor vriendschap en voor een nieuw begin. Elke zondag en in alle vieringen in de Stille Week komt een van bovengenoemde thema’s aan de orde.

Ruimte spreekt niet vanzelf. Want in onze wereld zijn er veel muren en grenzen, zijn er beperkingen en krijgen veel mensen te weinig ruimte. Geven wij ruimte aan elkaar? Aan onze dromen? Aan de natuur? Laten wij ons inperken en beklemmen of zoeken wij ruimte voor verandering en voor iets nieuws? Als projectlied hebben we een lied van Huub Oosterhuis uitgekozen: Woord dat ruimte schept. (lied 330)

Doe je mee?
Velen kennen het vasten in deze tijd voor Pasen. Vasten betekent je ergens van onthouden. Dit jaar is de vraag aan Bleekers: waar wil jij in deze 40 dagentijd 2022 ruimte voor  maken in je dagelijks leven? Dat is een soort omgekeerd vasten: niet dingen niet doen – maar iets juist wél doen, iets doen waar je anders niet aan toe komt maar dat je wel belangrijk vindt. Zo willen we in ons dagelijks leven ruimte maken voor dat wat we belangrijk en zinvol vinden.

Een andere vraag die we aan Bleekers stellen is: “Wanneer, waar en op welke manier ervaar jij ruimte?” We hopen dat mensen iets op papier willen zetten, een foto willen maken of wat dan ook – om zo iets met elkaar te delen.

We hopen dat we op deze manier belangrijke aspecten van ‘ruimte’ op het spoor komen en ruimte kunnen maken voor wat wezenlijk is en ertoe doet – en voor wat ons brengt bij Pasen.

Thema per viering
Er is veel in het leven waar je ruimte voor kan maken. Daar willen we in de 40-dagen tijd aandacht aan besteden. Elke zondag wordt er een ander aspect belicht. In het onderstaande schema staat een overzicht van het thema voor elke viering:

datum welke zondag voorganger thema
6 maart 1e zondag Monica

ruimte in huis en hart

 

13 maart 2e zondag Trudi

ruimte voor jezelf en de ander

 

20 maart 3e zondag Monica

ruimte voor stilte en voor de Eeuwige

 

27 maart

4e zondag

 

Siebe ruimte voor verandering

3 april

 

5e zondag Monica ruimte voor woede

10 april

 

6e zondag

Palmpasen

Trudi ruimte voor vreugde en verdriet

14 april

 

Witte Dond Monica ruimte voor vriendschap

15 april

 

Goede Vrijdag liturgiecie ruimte voor eenzaamheid

16 april

 

Paaswake Monica thema ruimte

17 april

 

Paasmorgen Monica ruimte voor een nieuw begin

 

40 dagentijd 2022