21 september 2022
Inspiratieavond

Woensdag 21 september om 19.30 uur verzorgt mevr. Frida Koopman in de Bleekkerk, Hofstraat 1 in Almelo, een inspiratieavond over “Titus en de Vrede”.

Titus heeft de afgelopen maanden behoorlijk in de belangstelling gestaan. Een Nederlander die mei 2022 in Rome Heilig werd verklaard; een mens die, in heel zijn doen en laten, leefde vanuit een diepe Godsrelatie. In het leven van Titus Brandsma kun je zien hoe doorleefde spiritualiteit weerbaar maakt in het gewone leven en tot in haar uiterste consequenties. Dit betekende onder meer dat Titus zich al in de dertiger jaren actief inzette voor vrede. Reden waarom hij in 1942 in het concentratiekamp Dachau om het leven kwam. Wat heeft hij ons nu te zeggen als wij voor vrede willen gaan?

Na een korte film over het leven van Titus, lezen we enkele teksten van hem over vrede en gaan daarover met elkaar in gesprek. De avond is gratis toegankelijk. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hike Flurina Hiemstra: hikeflurina@hotmail.com.

Vredesweek 2022