Het thema van het adventsproject in De Bleek 2021 was sterren. In De Bleek hangt er in de Adventsweken een Adventsster vanaf de orgelgalerij. De ster wijst ons de weg, door het donker, naar het Licht! Bleekers zijn uitgenodigd om zelf een ster te maken voor in de kerstboom van De Bleek. Wil je de resultaten bewonderen, ga dan naar de foto-pagina! Hier zijn foto’s van de sterren en van de kerstboom te zien. En voor ieder die dat wil was er een Adventskalender om thuis elke dag iets te kunnen lezen.

 

adventsproject

Opbouw Adventsproject
In De Bleek hebben we elk jaar een eigen adventsproject. Dat begint met een idee, een thema, dat dan uitgewerkt wordt in deelthema’s. De rode draad was dit jaar: sterren. We lazen allerlei (bijbel)teksten rond sterren, en zongen liederen waar sterren in voorkomen

De verschillende thema’s zijn:
eerste advent 28 november: verwondering ds Siebe Hiemstra
tweede advent 5 december: donker da. Monica Schwarz
derde advent 12 december: verlangen Trudi Lambers Heerspink
vierde advent 19 december: mensen als sterren da. Monica Schwarz

De diensten zijn nog terug te kijken via kerkdienst gemist!

Kerstmorgen
Op kerstmorgen stond een bijzonder lied van Huub Oosterhuis over sterren centraal: de sterren zijn verzwonden. Op deze manier ontdekten we bijzondere bijbelteksten, nieuwe liederen en inspirerende gedichten. Zo gingen we samen, ondanks het donker in deze wereld, achter de ster aan, op zoek naar Licht dat alles anders maakt!

 

Licht in het donker van deze tijd
Veel mensen hebben in de Adventstijd een ster voor hun raam hangen, symbool voor het onderweg zijn naar het Licht. Door het coronavirus en de maatregelen is dit een onzekere, donkere tijd. We willen zo graag terug naar hoe het was, maar steeds zijn er toch weer extra besmettingen en weer beperkingen.
In Advent en met Kerst ervaren we het donker van deze wereld: rond Kerst is het midwinter. Dat betekent dat de dag kort is en de donkere nacht lang. Ondanks dat of juíst daarom vieren we het feest van het Licht. Die ene ster aan de hemel, die maakt alles anders. Want daarom staan de wijzen op en gaan ze op reis, op zoek naar de ‘bron’ van dit Licht. Zo mogen ook wij achter de ster aan gaan en ons richten op die ene ster, die vertelt dat er Licht is, zelfs in het diepste donker, en dat het Licht het zal winnen van het donker.