Op 9 juni werd er een bijzondere stilteviering georganiseerd in De Bleek, waarbij we aandacht besteedden aan de vluchtelingenproblematiek . We lazen100 van de 44.000 namen van mensen die omkwamen aan de Europese grenzen. Hun namen klonken als een profetische oproep om onze menslievendheid en het respect voor mensenlevens terug te vinden en daarvoor te strijden. Naast die namen klonken er gedichten en speelde Rianne Kobes klarinet.

De viering is nog digitaal terug te luisteren via Kerkdienst Gemist. Klik hiervoor op 9 juni. Bekijk hier de liturgie.

Tijdens de stiltevieringen lezen we met regelmaat het gebed van de week gebeden zoals dat door een groep betrokken kerkgenootschappen en voorgangers wekelijks wordt gedeeld. Zij zijn begonnen met een oproep aan de Nederlandse regering om 500 kinderen uit de kampen op Lesbos op te nemen. Op allerlei manieren proberen zij de vluchtelingenproblematiek onder de aandacht te brengen. Lees meer hierover op de website van de Raad van Kerken.

In heel Nederland worden in de maand juni herdenkingen gehouden waarbij de meer dan 44.000 doden worden herdacht die vielen aan de Europese grenzen sinds 1993. Mensen die verdronken in de golven van de Middellandse Zee, de Evros of het Kanaal, die verongelukten of bevroren in de bergen van de Balkan en de Alpen. Die aan de dodelijkste grens ter wereld hun leven verloren, snakkend naar veiligheid. Velen van hen hadden gered kunnen worden.

Het idee voor deze herdenkingen komt van de organisatie MiGreat. Overal in het land organiseren betrokken burgers herdenkingen en worden er gedenktekens gemaakt, die op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, op strand Scheveningen zullen verrijzen als een pop-up monument. Roos (MiGreat) is een van de initiatiefnemers en legt uit waarom:

“Het is onverteerbaar dat er steeds weer mensen om het leven komen als zij Europa proberen te bereiken. Het harde anti-migratiebeleid, dat ook door Nederlandse partijen voorgestaan wordt, leidt aantoonbaar tot meer doden en heeft de Europese grens tot de dodelijkste ter wereld gemaakt. Mensen in levensnood moeten gered worden. Degenen die overleden mogen niet vergeten worden.”

bijzondere stilteviering