Nu de startzondag geen Thomasviering kan zijn, hebben allerlei Bleekers thuis iets voorbereid bij het thema bruggen. Een deel van deze bijdragen is gebruikt tijdens de kerkdienst. Op deze pagina een volledig overzicht: