Onder de paraplu van de PKN, waar ook de PGA deel van uitmaakt, komen mensen op zondag (en soms ook op andere dagen) samen in kerkdiensten, vieringen. Deze zijn in al hun verschillende liturgische vormen heel divers.

In al die pluriformiteit gaat het in wezen om:

  • zoeken naar God
  • zoeken naar kracht en inspiratie om het leven te kunnen leven
  • zoeken naar troost in moeilijke tijden
  • zoeken naar iets/Iemand om je verhaal, je vragen, je dankbaarheid kwijt te kunnen
  • zoeken ook naar gemeenschap met anderen die ook die zoektocht in en van geloof gaan.

Zo vinden verschillende soorten van liturgie in onze wijkkerken. De één is op een klassieke wijze zo dicht mogelijk bij de bron van de oude kerk gebleven. De ander vond vormen die wat losser, speelser werden. Ieder zoekt naar een vorm die het meest bij hem/haar past.

Vaak zijn we gewend de vieringen in onze eigen kerk, maar beseffen we niet dat het ook heel anders kan. Nu we als wijkkerken samen gaan, is het goed om elkaar wat te leren kennen en te proeven van de verschillende vieringen. Welke vieringen spreken ons aan, passen bij ons, geven ons inspiratie en kracht?

In het huidige proces binnen de PGA van loslaten en opnieuw beginnen is een keuze gemaakt om vanuit een breed scala van vieringen te putten uit diverse bronnen. Vanuit de gemeenschappelijke bron, het Christelijk geloof, worden zes inspiratiebronnen onderscheiden: Bijbel & traditie, Creativiteit, Muziek, Spiritualiteit, Ontmoeting en Naastenliefde. Wat houden de verschillende benamingen/termen in die deze bronnendiensten opgeplakt hebben gekregen?

Bijbel + Traditie
Wie uit deze bron put hecht grote waarde aan de Bijbel, legt nadruk op bijbeluitleg, hecht aan de traditie van de kerk. Dit kan vorm krijgen in een klassieke liturgie, in een confessionele viering, maar ook meer vrijzinnig worden ingevuld

Creativiteit
Wie uit deze bron put, zoekt naar creatieve vormen die de Bijbelse thema’s en ons dagelijks leven met elkaar verbinden. Dit betekent dat de viering creatief vormgegeven wordt en dat kan dus vanalles zijn: theater, dans, een prentenboek, spel, dialoog en dergelijke. Je kunt denken aan een Anders dan Anders viering, een Thomasviering, de Preek van de leek, kliederkerk, gezinsvieringen e.d.

Muziek
Voor wie uit deze bron put, is muziek een belangrijke manier om geloof te ervaren en met anderen te delen. Dat kan betekenen: veel samen zingen, maar het kan ook luisteren zijn. Je kunt dan denken aan een zangdienst, Praisedienst, een Top 2000 viering maar ook aan een cantatedienst.

Spiritualiteit
Wie uit deze bron put, zoekt verstilling, innerlijke ervaring. Met name kloostertradities reiken hiervoor vormen aan, maar ook poëzie en kunst. Je kunt denken aan een meditatieve viering, aan een Taizéviering, een Stilteviering, een viering in de stijl van Iona.

bronnen

Op enkele zondagen in oktober en november geven we je de gelegenheid kennis te maken met de verschillende bronnen:

Zondag 22 oktober BRONNENZONDAG
Grote Kerk: 10.00 uur Bron: Bijbel en Traditie ds. Wiert Sarolea
NOACH: 19.00 uur Bron: Spiritualiteit Henriët Veenstra-Looms, Together, Taizé dienst

Zondag 5 november BRONNENZONDAG
Bleek: 10.00 uur Bron: Bijbel en Traditie da Monica Schwarz (HA)
NOACH: 16.30 Bron: Muziek ds. Marco Montagne (zangdienst, oogstdienst)

Zondag 19 november  BRONNENZONDAG
Pniël: 10.00 uur Bron: Bijbel en Traditie ds. Arie van Houwelingen
Bleek: 10.00 uur Bron: Creatief (ADA viering)
Grote Kerk: 16.30 uur Bron: Spiritualiteit ds. Wiert Sarolea (vesper)

In 2024 gaan we verder met het aanbieden van deze verschillende diensten. Zo proberen we toe te werken naar een verantwoorde en evenwichtige verdeling van de diensten die dan op die ene plek door al onze gemeenteleden bezocht gaan worden. Die ene plek waar we mogen blijven zoeken naar God en naar elkaar om in eenheid en verscheidenheid samen kerk te zijn.

Naar het artikel in Kwintet van Bouwteam Bronnen

bij de afbeelding:
het midden is een lege ruimte, dit staat symbool voor de Eeuwige,
de blauwe cirkel staat symbool voor de stroom van Levend water, van de Bijbel, van de liefde van de Eeuwige
en vanuit verschillende bronnen kunnen we daaruit putten, zodat ons leven groen en vruchtbaar wordt.