danskring

Twee keer is er in de achterzalen van De Bleek gedanst. Tussen de 7 en de 10 mensen deden er mee. We dansten de Zonnedans en de Pelgrimspas, en we dansten bij Taizéliederen. De eerste keer dansten we rond de bron, de tweede keer rond een tekst uit de brief van Paulus aan de Korinthiërs. Iedereen is enthousiast, dus we gaan er twee extra dinsdagen aan vast knopen.

Bij de danskring dansen we dansen die bestaan uit eenvoudige passen die vaak in een kring worden uitgevoerd. De muziek varieert: klassiek, religieus (bijvoorbeeld Taizéliederen), folkloristisch en hedendaags. Samen dansen werkt ontspannend en verbindend. De dansen hebben vaak een diepere symboliek en zijn meditatief. Het zijn eenvoudige dansen zijn waaraan iedereen kan meedoen. Voor meer achtergrondinformatie bij de danskring, zie de betreffende pagina.

leiding:            da Monica Schwarz

data:           di 28 mei  (na de zomer gaan we dan weer verder)

plaats:         De Bleek

kosten:        vrijwillige bijdrage

De avonden staan los van elkaar: het is geen probleem om een enkele avond mee te doen. Sluit je aan bij onze danskring en kom een keer meedansen. Van harte welkom!