Het moderamen heeft overlegd hoe we als Bleek omgaan met de nieuwe maatregelen van de lockdown. We beseffen dat wij als kerk deel zijn van de samenleving en net als anderen te maken hebben met de nieuwe strenge maatregelen. Daarom roepen wij mensen op om thuis online de vieringen mee te beleven. We hebben besloten dat er twee uitzonderingen zijn:
 
  • op zondagen en op kerstmorgen kunnen alleengaanden die behoefte hebben aan een moment van samenzijn in De Bleek komen, zij kunnen zich daarvoor op de tot nu toe gebruikelijke manier op geven
  • de stiltevieringen op de woensdagavond laten we doorgaan: de groep is klein en het is maar een kort moment.

Zo willen we als Bleekgemeente de maatregelen van de lockdown serieus nemen en de deur op een kleine kier houden voor diegenen die een kort moment van samenzijn nodig hebben.

lockdown